Makedonština

Z Multimediaexpo.cz


Makedonština je jihoslovanský jazyk. K psaní používá upravenou cyrilici. Nejblíže má k bulharštině a podle mínění některých bulharských a řeckých lingvistů je makedonština pouze nářečím bulharštiny; jde každopádně o velmi kontroverzní politické téma. Mnoho Řeků (včetně oficiálního názoru řecké vlády) považuje jméno tohoto jazyka za neoprávněné, protože jedinou pravou makedonštinou je podle nich řecký dialekt, kterým mluvil starověký vládce Alexandr Veliký, třebaže „řeckost“ tohoto jazyka nebyla přesvědčivě prokázána. Podle nich přišli Slované na toto území až dávno po pádu Makedonské říše, a je tudíž historicky nesprávné říkat slovanskému jazyku makedonština. Nicméně zbytek světa včetně mezinárodních tiskových agentur a lingvistů název makedonština uznává a používá. V období královské Jugoslávie (1918-1941) byla makedonština považována za srbský dialekt, podobně jako nebyla uznávána celá makedonská národní identita. Ke změně došlo až po vytvoření socialistické Jugoslávie a obnově po druhé světové válce. Makedonština byla zdokumentována a kodifikována a v republice začala vznikat divadla, hrající hry v makedonském jazyce, podobně jako začaly vycházet knihy v této řeči.

Obsah

Rozšíření

Kromě státu (nikoli řeckého kraje) Makedonie, kde je úředním jazykem, je makedonština státem uznaným menšinovým jazykem v albánském okresu Korçë. Rodilí mluvčí také žijí roztroušeně v sousedním Srbsku a Černé Hoře, Řecku a Albánii.

Abeceda a výslovnost

Makedonština se píše cyrilicí. Od v Česku známější ruské cyrilice (azbuky) se liší následovně:

  • Navíc písmena Ѓ, Ѕ, Ј, Ќ, Љ, Њ, Џ.
  • Chybí písmena Ё, Й, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я.
  • Е se nečte [je], ale [e].

Makedonská abeceda (azbuka - азбука) tedy vypadá následovně:

velké: А Б В Г Ѓ Д Е Ж Ѕ З И Ј К Ќ Л Љ М Н Њ О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Џ Ш
malé: а б в г ѓ д е ж ѕ з и ј к ќ л љ м н њ о п р с т у ф х ц ч џ ш
přepis: a b v g đ d e ž dz z i j k kj l lj m n nj o p r s t u f h c č š

Přepis více méně přibližuje i českou výslovnost. Љ je měkké [ľ], Њ se čte [ň], Ѓ a Ќ jsou blízká českým [ď] resp. [ť].

Gramatika

Podobně jako bulharština, ale na rozdíl od ostatních slovanských jazyků makedonština nemá pády u substantiv, ale má tři různé určité členy, které připojuje jako přípony za jména. Vlastnictví se vyjadřuje předložkou на, např. домот на пријателот (dům přítele), což se vyvinulo pod vlivem vlaštiny z домот пријателутому (přívlastek má tvar dativu, neboť v makedonštině před zánikem nominální deklinace splynul dativ s genitivem). V některých jihozápadních dialektech se ještě dativ zachoval jako živá gramatická forma.

Slovní zásoba

Vzorový text

Externí odkazy