Slovanské jazyky

Z Multimediaexpo.cz


Slovanské jazyky jsou jednou ze skupin jazyků indoevropských. Studiem těchto jazyků se zabývá slavistika.

Obsah

Historie

Všechny slovanské jazyky začínaly jako indoevropský prajazyk, ze kterého se později zřejmě oddělil baltsko-slovanský prajazyk. Ten se poté rozdělil na dva jazyky: prabaltštinu a praslovanštinu, která byla východiskem pro všechny slovanské jazyky.

Dělení

Slavaj lingvoj mapo cs.png
Rozšíření slovanských jazyků v Evropě v současnosti a jednotlivé jazykové větve.

Fiktivní a konstruované jazyky

Severoslovanské jazyky

Existuje domnělá větev tzv. severoslovanských jazyků, na níž se usuzuje kvůli nalezení záznamů staronovgorodštiny, která se značně odlišuje od soudobých slovanských jazyků. Na slovanské jazyky se odkazují i konstruované jazyky některých nadšenců, které jsou inspirované převážně absencí živých severoslovanských jazyků:

Písma slovanských jazyků

Slovanské jazyky používají několik variant latinky (západoslovanské a západní jihoslovanské jazyky kromě srbštiny) a několik variant cyrilice (východoslovanské, východní jihoslovanské jazyky a srbština). Historickou výjimkou byly například staročeské glosy v židovských spisech, psané hebrejským písmem (viz lešon Kenaan).[2]

Reference

  1. Spáčil, Dušan: Slovanské esperanto dostalo podporu EU. Ke komunikaci stačí už jen základy jazyka, E 15, 30. 8. 2010
  2. Šedinová, Jiřina: Literatura a jazyk Židů v Českých zemích, v EUROLITTERARIA & EUROLINGUA 2005, Technická univerzita v Liberci, 2005

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Slovanské jazyky