Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Monument

Z Multimediaexpo.cz

Slovy monument či monumentalita, popřípadě též monumentálnost, obvykle rozumíme dva odlišné, i když někdy i navzájem související pojmy.

Obsah

Základní charakteristika

Tvůrce monumentů

Umělec, jenž vytváří monumenty je nazýván slovem monumentalista.

Nebezpečí monumentalismu

Různé umělecké i neumělecké monumenty mohou fakticky nabývat nejrůznější podob, nicméně žádná skutečná monumentalita by neměla koketovat s nabubřelostí, afektovaností s velikášstvím, velkohubostí a megalomanstvím. Faktickým nebezpečím pro každý umělecký monument či monumentálně působící lidské dílo, a to fakticky v jakékoliv jeho myslitelné formě, je možnost přehánění (přetažení výrazu díla) na jedné straně či nebezpečí (úskalí) nevhodného formalismu na straně druhé.

Poznámka

Monumenty také někdy mohou představovat obtížně udržovatelné či špatně skladovatelné dílo – viz např. Slovanská epopej od Alfonse Muchy.

Příklady monumentálních uměleckých děl

Reference

  • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Monument