Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Peroxid sodný

Z Multimediaexpo.cz


Peroxid sodný (Na2O2) je sloučenina sodíku a kyslíku (v podstatě je to sodná sůl peroxidu vodíku). Je to světle žlutý prášek tavitelný bez rozkladu.

Jeho výroba spočívá ve spalování sodíku se vzduchem v hliníkových nádobách. Při styku s organickými a redukujícími látkami reaguje prudce až explozivně.

S oxidem uhelnatým reaguje za vzniku uhličitanu sodného. Při reakci s oxidem uhličitým vzniká mimo uhličitanu i kyslík.

Na2O2 + CO → Na2CO3
2 Na2O2 + 2 CO2 → 2 Na2CO3 + O2

Této reakce se využívá ve speciálních dýchacích přístrojích pro hasiče a potápěče, či při obnovování vzduchu v uzavřených prostorách jako jsou ponorky nebo vesmírná plavidla.

S vodou reaguje Na2O2 prudce za vývoje velkého množství tepla. Z vodných roztoků lze získat snadno tavitelné destičkovité krystaly jako hydrát o složení Na2O2·8H2O.

Ve zředěných roztocích hydrolyzuje za vzniku peroxidu vodíku podle reakce

Na2O2 + 2 H2O → 2 NaOH + H2O2

Peroxid sodný se využívá hlavně jako činidla v bělících lázních.

Externí odkazy