Doktor farmacie

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Doktor farmacie (zkratka PharmDr. – z latinského pharmaciae doctor.) je akademický titul udělovaný v rigorózním řízení absolventům studia farmacie. Uvádí se před jménem nositele.

V letech 19901998 nebyl titul PharmDr.Česku udělován. Tento titul mohou v současnosti udělovat farmaceutické fakulty Univerzity KarlovyHradci Králové a Veterinární a farmaceutické univerzityBrně.

Titul „doktor farmacie“ lze získat po obhájení rigorózní práce a vykonání státní rigorózní zkoušky z vědního oboru, který je na fakultě předmětem státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky nebo oborem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Ke zkoušce se může přihlásit uchazeč, který absolvoval magisterské studium (farmacie nebo příbuzného oboru) a získal titul „magistr“ (Mgr.).

Přehled oborů

Externí odkazy