Planimetrie

Z Multimediaexpo.cz

Planimetrie je část geometrie pojednávající o vzájemných vztazích a vzdálenostech rovinných geometrických útvarů, tj. geometrických útvarů, které jsou částí dvourozměrné roviny.

Základními pojmy jsou bod a přímka. Množiny bodů se nazývají geometrické útvary. Mezi geometrické útvary patří rovinné křivky např. kuželosečkyparabola, hyperbola, kružnice, elipsa. Uzavřené souvislé útvary se označují jako obrazce (např. kruh, čtverec...).

Historie

Základy planimetrie se objevují již v antice, kdy Pythagoras a Thalés z Milétu definovali teorie o trojúhelnících v rovině.

Související články

Externí odkazy