Potravinářství

Z Multimediaexpo.cz

Potravinářství je průmyslový i zemědělský (výrobní) obor, který se zabývá zpracováním živočišných a nebo rostlinných surovin za účelem výroby potravin. Produkované potraviny lze rozdělit do několika základních kategorií:

Produkce potravin lze rozdělit podle stádia výroby do několika částí:

Během celého procesu výroby, který byl výše popsán je nutná laboratorní kontrola kvality a zajištění zdravoní nezávadnosti výsledného produktu.