Laboratoř

Z Multimediaexpo.cz

Laboratoř, zastarale laboratórium, slangově laborka či labina, je specializované pracoviště či pracovna (sál, hala, místnost či jejich soustava) určené pro odborné pokusy, vědecký výzkum, technický vývoj, expertní rozbory a posudky, specalizovanou diagnostiku, zkušební testy, školní výuku v dlouhé řadě oborů lidské činnosti, zvláště pak v oborech technických a přírodovědných. Může se jednat i o pracoviště určené pro výrobu a individuální přípravu léčiv, zubních náhrad, výbušnin, fotografických a filmových materiálů atd. apod.

Obsah

Vybrané příklady

chemické laboratoře

fyzikální laboratoře

technické laboratoře

zemědělské laboratoře

zdravotnické laboratoře

filmové a fotografické laboratoře

školní laboratoře

ostatní laboratoře

Odvozená slova

Člověk pracující v laboratoři se nazývá laborant či laborantka

Reference