Slovinština

Z Multimediaexpo.czSlovinština je jihoslovanský jazyk. Je úředním jazykem ve Slovinsku, a tedy patří mezi úřední jazyky EU. Jako jeden z místních jazyků se užívá také v Itálii. Ve slovinštině je psána a vydávána literatura. Ve slovinštině existuje také několik internetových vyhledávačů a televizních stanic.

Obsah

Písmo a abeceda

Slovinština se píše upravenou latinkou s přidanými znaky č, š a ž. Po dlouhých sporech (tzv. abecedna vojna) mezi slovinskými vzdělanci byla v polovině 19. století přejata chorvatská abeceda Ljudevita Gaje, ze které byly odstraněny znaky, které slovinština nepouživá. Ta nahradila předchozí tzv. metelčici a bohoričici, tedy písma, která nepoužívala diakritiku, ale pokoušela se hlásky, které nemají v latince ekvivalent nahradit zcela novými znaky - mnohdy výpůjčkami z cyrilice nebo tvorbou ligatur písmen latinky.

Výslovnost

 • i neměkčí d, t, n
 • h se čte jako ch
 • v a l před souhláskou, na konci slova (i jednopísmenného) se čte jako /ʊ/
 • mluvená slovinština rozlišuje úzké e /e/ a široké e /ɛ/, dále pak úzké o /o/ a široké o /Ɔ/
 • oproti češtině může rozdílná výslovnost rozlišovat význam stejně psaných slov, např. hotel /hotel/ označuje hotel, kdežto hotel /hoteʊ/ označuje sloveso chtěl; podobně slovo zadovoljen znamená ve čtené podobě /zadovóljen/ spokojen, ktežto v podobě /zadovoljén/ uspokojen

Jinak je výslovnost stejná jako v češtině. Spolu se skutečností, že slovinština je vzhledem k češtině plna nepravých homonym (a to jak homofonních, tak homografních), bývají tyto rozdíly příčinou častých nedorozumění mezi Čechy a Slovinci. Příklad:

 • Píšeme: Hitri otroci so kuhali jed v vrtu na Dunaju.
 • Čteme: Chitri otro:ci so kuchali jɛd ʊ vŕtu na Du:naju
 • Přeloženo do češtiny: Rychlé děti vařily jídlo na zahradě ve Vídni.

Gramatika

Slovinština užívá v minulém čase pomocné sloveso ve všech osobách, na rozdíl od češtiny nebo slovenštiny (ale stejně, jako to má třeba chorvatština, kde pomocné sloveso ve 3. osobě jednotného i množného čísla vymizelo, nebo od ruštiny, která neužívá pomocné sloveso vůbec. Příklad: Bil je še majhen – Byl ještě malý. Budoucí čas používá stejný tvar jako čas minulý, pouze pomocný tvar slovesa být (biti) se liší. Příklad: Pomagal ti bom – Pomůžu ti. Slovinština rozlišuje dokonavost, avšak pouze u některých sloves. Příklad: brati (číst) × prebrati (přečíst) Slovinština jako jeden z mála jazyků na světě zná (a prakticky bez výjimek používá) duál, tedy dvojné číslo, ve slovinštině někdy též označovaná jako řeč milenců. Příklad:

 • Jaz sem šel – já jsem šel
 • Midva sva šla – já a ty (přičemž alespoň jeden z nás je mužského rodu) jsme šli
 • Midve sva šli – já a ty (obě ženského rodu) jsme šly
 • Mi smo šli – my (tři a více osob, z toho alespoň jedna mužského rodu) jsme šli
 • Me smo šle – my (tři a více osob ženského rodu) jsme šly
 • Srečala sem te – Potkala jsem tě
 • Srečala sem vaju – Potkala jsme vás dva
 • Srečala sem vas – Potkala jsem vás
 • Okni sta umazani – (Právě) dvě okna jsou špinavá

Ukázky slovinského textu a lexika

Informace o slovinském spisovateli Ivanu Cankarovi

Cankar je že kot tretješolec, leta 1891, napisal nekaj pesmi. Objavljati je začel kot dijak. Leta 1892 je v rokopisnem listu Sloga objavil krajši kritični članek in Junaško pesem iz naših dni. Otroško glasilo Vrtec mu je natisnilo pesem Pes, maček in miši. Že naslednje leto so mu v Dijaški prilogi Rimskega katolika objavili sestavek Moj prvi pogled na morje. Překlad: Cankar už jako žák třetí třídy, roku 1891, napsal několik básní. Publikovat začal jako středoškolák. Roku 1892 publikoval v rukopisném listu Sloh kritický článek a Hrdinskou báseň z našich dní. Dětský oznamovatel Školka mu vytisklo báseň Pes, kočka a myši. Již rok nato mu ve Středoškolské příloze Řimského katolíka vydali črtu Můj první pohled na moře.

Falešní přátelé

 • slov. otrok – čes. dítě
 • slov. družina – čes. rodina
 • slov. moč – čes. síla
 • slov. zrak – čes. vzduch
 • slov. kaditi – čes. kouřit
 • slov. les – čes. dřevo
 • slov. obraz – čes. obličej
 • slov. časopis – čes. noviny

Znamení horoskopu

 • beran - oven
 • býk - bik
 • blíženci - dvojčka
 • rak - rak
 • lev - lev
 • panna - devica
 • váhy - tehtnica
 • štír - škorpijon
 • střelec - strelec
 • kozoroh - kozorog
 • vodnář - vodnar
 • ryba - ribi

Dny v týdnu

 • pondělí – ponedeljek
 • úterý – torek
 • středa – sreda
 • čtvrtek – četrtek
 • pátek – petek
 • sobota – sobota
 • neděle – nedelja

Měsíce v roce

Oficiálně se používají názvy odvozené z latiny:

 • leden – januar
 • únor – februar
 • březen – marec
 • duben – april
 • květen – maj
 • červen – junij
 • červenec – julij
 • srpen – avgust
 • září – september
 • říjen – oktober
 • listopad – november
 • prosinec – december

Ve slovinštině existují i alternativní neoficiální názvy měsíců slovanského původu, a to:

 • leden – prosinec
 • únor – svečan
 • březen – sušec i brezen
 • duben – mali traven
 • květen – veliki traven
 • červen – junij
 • červenec – mali srpan
 • srpen – otravnik i veliki srpan
 • září – kimavec
 • říjen – vinotok
 • listopad – listopad
 • prosinec – gruden

V nářečích se lze setkat i se staršími slovanskými názvy.

Vzorový text

Související články

Externí odkazy