Maďarština

Z Multimediaexpo.cz

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska. Maďarsky mluví celkem zhruba 13,3 milionů lidí.

Jazyk používá spřežky, dlouhé samohlásky, přehlásky a dlouhé přehlásky.

Obsah

Spřežky

ABECEDA (ÁBÉCÉ)

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs.

 • ny = ň (nyúl [ňúl] =zajíc)
 • gy = ď (gyerek [děrek] =dítě)
 • ly = j (hely [hej] =místo]
 • ty = ť (tyúk [ťúk] =slepice)
 • cs = č (család [čalád] =rodina)
 • sz = s (szép [sép] =krásný, krásná, krásné)
 • s = š (sajt [šajt] =sýr)
 • dzs = dž (dzsem [džem] =džem, jam)
 • zs = ž (zseb [žeb] =kapsa)

POZOR! (FIGYELEM!)

 • di, ni, ti = [dy, ny, ty]
 • gyi, nyi, tyi = [di, ni, ti]
 • de, ne, te = [de, ne, te]
 • gye, nye, tye = [dě, ně, tě]

Zvlášností maďarštiny je, že s se vyslovuje jako š a sz jako s; je to tedy přesný opak výslovnosti v polštině.

Krátké a se čte jako ɒ, takže přibližně mezi českými /a/ a /o/ - například ve slově Budapest /Budɒpešt/.

Příklady

 • maďarský : magyar /mɑɟʝɑr/ [moďor]
 • ahoj: szia /siɑ/ [sijo]
 • dobrý den: jó napot (kívánok) /joːnɑpot kivaːnok/ [jónopot kivánok]
 • prosím: kérem (szépen) /keːrɛm seːpɛn/, legyen szíves /lɛɟʝɛn sivɛʃ/ [leďen siveš]
 • promiň(te): bocsánat /botʃaːnɑt/ [bočánot]
 • děkuji: köszönöm /køsønøm/ [kösönöm]
 • toto/tohle: az /ɑz/ ez /ɛz/ [ez]
 • kolik?: mennyi? /mɛɲɲi/ [meňňi]
 • kolik to stojí?: mennyibe kerül? /mɛɲɲibe kɛryl/ [meňňibe kerül]
 • ano: igen /iɡɛn/ [igen]
 • ne: nem /nɛm/ [nem]
 • nerozumím: nem értem /nɛm eːrtɛm/ [nem értem]
 • nevím: nem tudom /nɛm tudom/ [nem tudom]
 • kde je WC?: Hol van a vécé? /hol vɑn ɑ veːtseː/ [hol von o vécé]
 • džus: gyümölcslé /ɟʝymøltʃleː/ [ďümölčlé]
 • voda: víz /viːz/ [víz]
 • víno: bor /bor/ [bor]
 • pivo: sör /ʃør/ [šör]
 • čaj: tea /tɛɑ/ [tejo]
 • mléko: tej /tej/ [tej]
 • mluvíte anglicky?: Beszél angolul? /besél ɑnɡolul/ [besél ongolul]
 • pomoc!: Segítség! /ʃɛɡiːtʃːeːɡ/ [šegíčég]
 • pracuj! ´´dolgozz´´ (dolgozz)

Maďarština sice spadá pod Ugrofinskou jazykovou, i když se někdy řadí mezi izolované Indoevropské jazyky, například Finsko se Maďarsky řekne Finnország, Rusko Oroszország, Německo Németország, Švédsko Svédország, Estonsko Észtország. Je vzdáleně podobná Estonštině, ale s Finštinou moc nesdílí. Je i trochu podobná Turečtině, Němčině, Slovenštině, Rumunštině, Ukrajinštině, Srbštině, Chorvatštině, Slovinštině, Portugalštině, Španělštině nebo Italštině.

Rozšíření

Maďarštinou se mluví v následujících oblastech:

Rozšíření Maďarštiny v Evropě
StátObyvatelé
Maďarsko Maďarsko9,546,374 (census 2001)
Rumunsko Rumunsko
(hlavně Sedmihradsko)
1,443,970 (census 2002)
Slovensko Slovensko520,528 (census 2001)
Srbsko Srbsko
(hlavně Vojvodina)
285,000 (census 2002)
Ukrajina Ukrajina
(hlavně Podkarpatská Rus)
149,400 (census 2001)
Kanada Kanada75,555 (census 2001)
Izrael Izrael70,000
Rakousko Rakousko (hlavně Burgenland)22,000
Chorvatsko Chorvatsko16,500
Slovinsko Slovinsko9,240
Zdroj: National census, Ethnologue

Maďarsky mluvící obyvatele můžeme najít také v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko,Polsko Itálie, Švýcarsko, Spojené království, USA, Venezuela a v ostatních částech světa přibližně milión mluvčích.

Úřední jazyk

Maďarština je úřední jazyk Maďarska, a tím pádem i jeden z úředních jazyků Evropské unie.

Maďarština je také jedním z úředních jazyků Vojvodiny (Srbsko) a oficiální jazyk tří samosprávných obcí ve Slovinsku (Hodoš/Hodos, Dobrovnik/Dobrónak a Lendava/Lendva), spolu se slovinštinou.

Maďarština je také oficiálně uznaný jazyk většiny obyvatel nebo jako regionální jazyk v Rakousku, Chorvatsku a na Slovensku.

V Rumunsku je oficiálním jazykem oblasti ve všech obcích, městech a samosprávných jednotkách s podílem maďarského etnika vyšší než 20%.

Dialekty

Maďarština se dělí na tyto dialekty: Alföld, Západní Dunaj, Dunaj-Tisza, Oblast maďarského průsmyku, Severovýchodní Maďarsko, Severozápadní Maďarsko, Székely a Západní Maďarsko. Všechny tyto dialekty jsou vzájemně srozumitelné. Maďarským Csángó dialektem, který není označován za etnikum, se dorozumívají v kraji Bacău, Rumunsko. Většina obyvatel mluvících Csángó byla izolována od ostatních Maďarů, a proto si uchovali dialekt velmi podobný středověké maďarštině.

Vzorový text

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Maďarština