Svatý Tomáš a Princův ostrov

Z Multimediaexpo.cz

Svatý Tomáš a Princův ostrov
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Flag of Sao Tome and Principe.png  100px
Vlajka a znak Svatého Tomáše a Princova ostrova   
Independência total
Independência total
Geografie
Gulf of Guinea (English).jpg
Mapa sv tomas.png
Hlavní město: São Tomé
Rozloha: 1 001 (185. na světě)
z toho zanedbatelné % vodní plochy
Nejvyšší bod: Pico de Sao Tome (2024 m n.m.)
Časové pásmo:
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 187 410 (186. na světě)
Hustota zalidnění: 187 (60. na světě)
HDI: 0,643 (střední)
Jazyk: portugalština (úřední)
Náboženství: křesťané 80% (římští katolíci,
protestanti, adventisté sedmého dne)
Státní útvar
Státní zřízení: republika
Měna: Svatotomášská dobra (STD)
HDP/obyvatel: USD ()
Mezinárodní identifikace
MPZ: STP
Telefonní předvolba: 239
Národní TLD: .st

Svatý Tomáš a Princův ostrov je ostrovní stát v Africe v Guinejském zálivu.

Obsah

Poloha a charakter území

Tento nevelký stát tvoří skupina nevelkých ostrovů sopečného původu. O jejich původu svědčí krátery vyhaslých vulkánů. Vyhaslou sopkou je i nejvyšší hora ostrova vysoká 2 024 m n.m., jmenuje se Pico de Sao Tome. Většinu plochy ostrovů zabírají rovníkové lesy, které ve vyšších polohách přecházejí v horské tropické lesy. Pobřeží je tvořeno plantážemi. Největším ostrovem z celého souostroví je Svatý Tomáš, jehož rozloha činí 836 km2. Druhým největším ostrovem je s rozlohou 128 km2 Princův ostrov.

Podnebí

Svatý Tomáš a Princův ostrov leží v oblasti rovníkového klimatu s malými ročními teplotními i srážkovými výkyvy. V listopadu začíná období dešťů, které končí v květnu. V hlavním městě republiky se průměrná teplota pohybuje okolo 25 °C, roční úhrn srážek pak okolo 1 100 mm.

Hospodářství

Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova je typickým zemědělským státem. Celkem 49% rozlohy země zaujímají plantáže. Pěstuje se na nich především kakao a káva, v menším množství dále banány, kokosová a olejová palma a vanilka. 6% rozlohy zaujímá orná půda. Na ní se pěstuje obilí a zelenina, která není určena pro vývoz, ale pro místní spotřebu. Průmysl není příliš rozvinut, jediným odvětvím, které se na ostrovech uplatnilo je průmysl potravinářský.

Import a export

Tato země vyváží do zahraničí především kakaové boby a v čím dál tím větším množství banány. Spousta důležitých věcí se však musí do země dovážet. Dováží se sem hlavně stroje a paliva, ale také potravinářské výrobky. V importu a exportu zboží má své hlavní místo námořní doprava. Hlavní přístavy jsou ve městech Sao Tome, Santo Antonio a Neves.

Energetika

Velký podíl na výrobě elektrické energie má spalování tuhých paliv. Velký význam má i využití energie krátkých dravých řek. V okolí ostrovů se objevila ložiska ropy a zemního plynu, s těžbou se začalo v roce 2004. Pro rozvoj energetického průmyslu a petrochemie to znamená nadějnou budoucnost.

Obyvatelstvo

Převážnou část obyvatel tvoří bantuští Bubiové. Téměř polovina obyvatel země ještě není plnoletá, jen necelá 4% obyvatel překročila věk 65 let. Střední délka života mužů je 65,4 let, u žen 68,6 let. V zemi převládá model rodiny s více dětmi. Proto je zde relativně velký přírůstek obyvatel. Převládajícím náboženstvím v zemi je křesťanství, hlásí se k němu 80% obyvatel země. 20% obyvatelstva je negramotných.

Největší města

Historie

V roce 1471 ostrovy objevili Portugalci. Od počátku 16. století se zde začala pěstovat cukrová třtina.

Od roku 1522 byly portugalskou kolonií. V letech 1641-1648 se nacházely pod kontrolou Nizozemců. Roku 1975 získaly nezávislost, ale první svobodné volby se konaly až v roce 1991.

Zajímavosti

  • Svatý Tomáš a Princův ostrov je jedním z nejvýznamnějších afrických producentů kakaa.


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Svatý Tomáš a Princův ostrov