Třetí bitva na Aisně

Z Multimediaexpo.cz

Nejzazší čára německého postupu – 15. červenec 1918

Třetí Bitva na Aisně byla jedna z posledních německých ofenzíva na západní frontě v první světové válce. Pojmenována je podle řeky Aisny, u níž se bojovalo.

Svým způsobem se jednalo o pokračování německé jarní Ludendorffovy ofenzívy. Německé jednotky byly posíleny o vojáky, kteří byli staženi z východní fronty, která již neexistovala. Němcům však chyběli stále vojáci, kteří byli v zajateckých táborech v Rusku a kteří měli být na základě mírových dohod s bolševickým Ruskem již propuštěni. Jejich přepravu z ruských zajateckých táborů totiž blokovaly československé legie, které obsadily Transsibiřskou magistrálu.

Německý útok byl zahájen dne 27. května 1918. Francouzská obrana se nacházela nepřipravená, protože nikdo neočekával, že válkou zdecimovaná vojska budou mít ještě sílu k útoku. Německá vojska provedla průlom v šířce 80 km do hloubky 60 km. Na několika místech byla překročena řeka Marna a Paříž byla ohrožena jako v roce 1914. Němci začali odstřelovat francouzské hlavní město dalekonosnými děly ráže 360 mm a mezi lidmi se začala šířit panika. Spojenecké velení nasazovalo do bojů urychleně americké jednotky, které stále přicházely do Francie. 9. června byl průlom na Paříž zastaven.

Literatura

  • Miroslav a Hana Honzíkovi, 1914/1918 Léta zkázy a naděje, Nakladatelství Panorama 1984
  • Yvette Heřtová, Zákopová válka, Mladá fronta 1983


První světová válka

Srbská kampaň Bitva u Krašniku Bitva u Tannenbergu Bitva o Halič První bitva na Marně Bitva o Tangu Bitva o Gallipoli Bitva u Gorlice Bitvy na Soči Bitva u Verdunu Bitva u Jutska Brusilovova ofenzíva Bitva na Sommě Nivellova ofenzíva Kerenského ofenzíva Bitva u Zborova Bitva u Caporetta Bitva u Cambrai Bitva u Bachmače Ludendorffova ofenzíva Třetí bitva na Aisně Bitva u Lipjag Bitva na Piavě Druhá bitva na Marně Bitva u Doss Alto Bitva u Terronu