Ve čtvrtek 30. 11. provedl tým Multimediaexpo.cz rychlostní testy.
Cílem testů bylo přidat 9 500 fotek nejvyšší možnou rychlostí.
Třetí test nás potěšil průměrnou rychlostí 187 editací za 1 minutu...
FFresh emotion happy.png

Úsečka

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 14. 8. 2022, 14:54; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Úsečka je část přímky mezi dvěma body.

Určující body úsečky se nazývají krajní body úsečky.

Obsah

Značení

Úsečka se znázorňuje rovnou čarou mezi jejími krajními body, zapisuje se pomocí svých krajních bodů, případně malým písmenem.

Usecka.png

Vlastnosti

StredUsecky.jpg
OsaUsecky.jpg

Velikost úsečky neboli délka úsečky se většinou zapisuje pomocí dvou svislých čar (rovné závorky), např. \(|AB|\).

Střed úsečky je bod, který leží na úsečce a jehož vzdálenost od obou krajních bodů je stejná.

Osa úsečky je přímka kolmá k úsečce procházející jejím středem. Všechny body na ose úsečky mají od obou krajních bodů stejnou vzdálenost.

Úsečka je středově souměrná podle svého středu. Úsečka je osově souměrná, má dvě osy souměrnosti: jedna osa souměrnosti je osa úsečky, druhou osou souměrnosti je přímka, na níž úsečka leží.

V některých případech bývá bod považován za úsečku s nulovou délkou.

Úsečka jako průsečík polopřímek.

Úsečku lze také považovat za průnik dvou opačných polopřímek.

Související články

Externí odkazy