Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Říční delta

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Delta Gangy v Indii a Bangladéši je jedna z nejúrodnějších oblastí na světě

Říční delta neboli delta řeky je typem ústí toku do jezera, moře, oceánu nebo jiné vodní plochy. Typickým znakem říční delty je značná sedimentace naplavenin a větvení hlavního toku řeky do mnoha ramen a kanálů. Delta se dělí na tři části:

Obsah

Vznik říční delty

Na konci svého toku se říční vody mísí s vodami vodní plochy, do které se řeka vlévá. Rychlost toku se snižuje a pevné části nesené řekou se usazují na dně. Jako první se usadí štěrk a písek, protože jsou nejtěžší. Další pevné části se usazují postupně, jak klesá rychlost proudění vody; jako poslední se usazuje jíl, který je nejjemnější pevnou částí přitékající vody. Naplaveniny jílu se často nacházejí ve značné vzdálenosti od ústí řek. Postupné ukládání nánosů tvoří sedimenty, které postupem času mohou vystoupit nad vodní hladinu. Vodní tok novou překážku obtéká a tvoří nová ramena a kanály. Na naplaveninách vyrůstá vegetace a upevňuje tak jejich břehy a celý ekosystém říční delty. Někdy se tok řeky rozdělí na více ramen ve vnitrozemí, aby se tato ramena následně spojila; v některých případech na jejich soutoku vzniká vnitrozemská delta. Vnitrozemské delty často vznikají na místech bývalých jezer. Nejznánější je vnitrozemská delta Dunaje v Podunajské nížině a vnitrozemská delta Nigeru. V ČR se vyskitují minimálně dvě říční delty, a to tyto:

Typy delt

Význam a využití delt

Říční delty jsou často velmi rozmanitým ekosystémem. Hostí proto obvykle velká hejna vodních ptáků a také rybářům skýtají bohatý zdroj obživy. Mnoho delt je vyhlášeno za národní parky.

Významné říční delty

Delta Dunaje - satelitní fotografie z roku 2000. Na snímku jsou jasně vidět tři hlavní ramena Dunaje, jezera a mořské kosy.

Nejznámější říční delta je delta Nilu. Z jejího tvaru pochází pojmenování delta: delta Nilutrojúhelníkový tvar, který připomíná velké řecké písmeno delta (). Mezi další významné říční delty patří zejména:


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Říční delta
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace