Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Adheze

Z Multimediaexpo.cz


Adheze: Kapky rosy na pavučině.

Adheze (v obecném smyslu „přilnavost“) je schopnost materiálu (především dvou rozdílných materiálů) spolu přilnout, odborněji fyzikálně je to schopnost přenosu tečných sil ve styku dvou povrchů bez zřetelného pohybu.[1] Adheze je taktéž definovatelná odborně chemicky jako síla přilnavosti, mezimolekulární přitažlivé chemické a fyzikální síly na styčných plochách v nerovnostech a pórech materiálů (Van der Waalsova síla). Van der Waalsovy síly jsou velmi slabé přitažlivé síly, které působí mezi nepolárními molekulami a jsou důsledkem vzniku okamžitého elektrického dipólu.[2] Adheze označuje přilnavost různých materiálů. Jejich soudržnost se nazývá koheze.

Obsah

Druhy adheze

Koheze je příčina toho proč voda tvoří kapky, povrchové napětí způsobuje, že je kapka je kulovitého tvaru a adheze drží kapky na místě.
Kapičky vody jsou plošší na květu Hibiscus, což dokazuje větší adhezi povrchu jejich listů.

Pěti základními mechanizmy adheze jsou mechanická adheze (suchý zip), chemická adheze (dva materiály vzájemně tvoří sloučeninu, a díky tomu drží pohromadě), disperzní adheze (Van der Waalsova síla), elektrostatická adheze, difuzní adheze (polymery)

Využití v běžné praxi

Doprava

V dopravě se tak označuje schopnost vozidla přenášet tažnou sílu mezi koly a jízdní dráhou. Na adhezi je založena funkčnost pozemních dopravních prostředků, umožňuje vyvíjet tažné i brzdné síly.[1] Zároveň tato závislost pohonu vozidel na adhezi je důležitým rozdílem mezi pohonem v průmyslu a v trakci.[1] Využívá 3 fyzikálních jevů: Jsou to tření, valivý odpor a spin.[3] Tam, kde je relativně nízký součinitel tření mezi kolem a jízdní dráhou, je důležitým parametrem adhezní hmotnost. To je důležité především na železnici u lokomotiv.[4]

Adhezní otěr při obrábění

  • vytrhávání částic břitu obráběcího nástroje v důsledku adhezních spojů mezi nástroji a materiály obrobku
  • významný při vyšších rychlostech obrábění, kdy vzniká bodový charakter styku a je umožněno adhezní spojení obou materiálů (materiálu nástroje a obrobku)

Literatura

  • Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II, 1. část -, skripta ČVUT Praha fakulta strojní 1986
  • Danzer, J.: Adheze a protiskluzová zařízení, Elektrotechnický obzor 75 (1986) č. 10
  • John Comyn, Adhesion Science, Royal Society of Chemistry Paperbacks, 1997
  • A.J. Kinloch, Adhesion and Adhesives: Science and Technology, Chapman and Hall, 1987

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 DOC. ING. JIŘÍ DANZER CSC. ELEKTRICKÁ TRAKCE 7. ,ADHEZE [online]. Žilinská univerzita v Žiline, 4.11.2008, [cit. 2008-11-17]. Dostupné online. (česky) 
  2. Hodnocení pevnosti lepených spojů v konstrukci autobusů ,kapitola 3.2 Základní pojmy adheze a koheze - bakalářská práce Jiřího Folta, UNIVERZITA PARDUBICE ,DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA ,2008
  3. Jízda železničního kolejového vozidla, Styk dvojkolí s kolejí – adheze, skluzový mechanizmus
  4. adheze, heslo na webu www.pomocnice.cz, konkrétní autor není znám

Související články

Externí odkazy