Vozidlo

Z Multimediaexpo.cz

Tricykl – bezmotorové silniční vozidlo

Slovem vozidlo označujeme podskupinu dopravních strojů respektive dopravních prostředků, která se pohybují po pevném povrchu nějakého tělesa jízdou, tedy odvalováním kol nebo pohyblivých pásů (ty jsou ovšem také připevněny na kola vozidla) po nějakém pevném povrchu. Prakticky všechna vozidla jsou primárně určena zejména pro dopravu a přepravu osob, zvířat či nákladů (včetně nákladů speciálních) z jednoho místa na zemském povrchu do jiného místa. Jízda (pojezd) vozidla se tedy děje v převážné míře po zemském povrchu (a to včetně všech jeho terénních nerovností), v případě tunelových staveb pak jen v malé hloubce pod jeho povrchem. Výjimku tvoří vodní toky (vodoteče), vodní plochy apod., které vozidla překonávají nad úrovní hladiny buďto po specializovaných visutých stavbách (nejčastěji po mostech) nebo po korunách těles přehradních hrází popřípadě speciální vodotěsnou tunelovou stavbou pod úrovní vodní hladiny. V průběhu dosavadní známé historie lidstva byla vyvinuta mnohá vozidla různých typů, velikostí, účelu a funkce. Počínaje jednoduchými jednonápravovými kárami a ručními vozíky tažené lidmi nebo zvířaty, přes kočáry, formanské vozy, žebřiňáky, bicykly, koloběžky, tříkolky až po dnešní moderní dopravní stroje poháněné motory (obvykle spalovacími motory nebo elektromotory) někdy i turbínami.

Obsah

Typy vozidel

Kolejová vozidla

Kolejová drážní vozidla se rozlišují na

Silniční a terénní vozidla

Podle způsobu kontaktu s povrchem lze pozemní vozidla dělit na:

  • kolová (většina běžných vozidel)
  • pásová (typicky tanky nebo některé pracovní stroje)
  • saně

Za vozidla se obvykle nepovažují pomůcky jako brusle a kolečkové brusle, lyže a kolečkové lyže, skateboard. Povahu vozidel ale mají různé pojízdné přepravní kontejnery, například i nákupní vozík.

Vozidla visutých lanových drah

V terminologii českého zákona o drahách se za vozidla považují též závěsná přepravní zařízení na visutých lanových drahách:

Dělení podle účelu přepravy

  • osobní vozidla, pro přepravu osob
  • nákladní vozidla, pro přepravu nákladu
  • služební, pracovní a pomocná vozidla


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vozidlo