Chalcedon

Z Multimediaexpo.cz


Chalcedon, chemický vzorec SiO2, je klencový minerál.
Název je odvozen od starověkého města Chalkedon v Malé Asii, místa konání Chalkedonského koncilu.

Obsah

Vznik

Chalcedon se většinou tvoří v dutinách hornin různého druhu, ale převážně v chladnoucím magmatu (výplň dutin čedičových a metaforových mandlovců), kde vzniká za nízkých teplot jako sraženina silikátových roztoků. Občas se setkáváme s chalcedony, které vznikají jako dehydratační produkt opálu. Možno nalézt i na trhlinách hadců, nebo vytváří hlízy ve vápencích. Jeho výskyt je tedy hojný.

Morfologie

výbrus chalcedonu z Nové Paky ze sbírek Národního muzea

Chalcedon je kryptokrystalická odrůda křemene – má tak malé krystalky, že se jeví jako celistvý. Tvoří náteky, kůry, mandle, geody. Z dutin jsou známé vrstvy s ledvinitým nebo hroznovitým povrchem, který tvoří nezřídka i úhledné krápníky a pupenité agregáty. Při mikroskopickém výbrusu je možné pozorovat mikrokrystalky, ze kterých je chalcedon složen. Krystalky jsou většinou rovnoběžné nebo paprsčitě uspořádány.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 6,5 - 7 (rýpe do skla), hustota 2,65 g/cm³. Štěpnost chybí, lom nerovný, tříštivý nebo lasturnatý.
  • Optické vlastnosti: Barva: šedá, šedomodrá, šedozelená, šedobílá, často pestře zbarvený různými oxidy. Některé druhy chalcedonu je možno uměle dobarvovat. Průsvitný či opakní v závislosti na jeho vnitřní struktuře. Lesk skelný, matný, mastný až hedvábný.
  • Chemické vlastnosti: Složení: SiO2 100 %, příměsi Fe, Al, Mg, Ca, Ni, Cr. Lehce rozpustný v KOH i dalších zásadách.

Odrůdy

Existuje několik druhů chalcedonu, které se liší zbarvením a texturou. Rozdílné barvy jsou zřejmě způsobeny různou hustotou vláken v jeho vnitřní struktuře a příměsemi různých oxidů. Názvy variet:

Získávání

Těžbou v lomech, či případně sběrem z naplavenin například na plážích atd.

Využití

Chalcedon se využívá jako okrasný kámen a ve šperkařství jako polodrahokam. První zmínky o využití chalcedonu jako šperkařského kamene pocházejí ze starověkého Egypta, kde byly objeveny předměty s polodrahokamem při archeologických vykopávkách. Podle astroesoteriky je chalcedon kámen řečníků, který podporuje živost a řeč. V Tibetu je považován za léčivý kámen a je k léčení i využíván.

Naleziště

Reference

  • Horniny a minerály, Chris Pellant a Hellen Pellantová, Vydavatelstvo Osvěta 1994, ISBN 80-217-0582-5

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Chalcedon