Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Chomutov

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Město Chomutov, německy Komotau, ležící na severozápadě Čech v Ústeckém kraji, je od 1. července 2006 statutárním městem. Zaujímá plochu 29,26 km² a čítá 50 422 obyvatel[1] (2008), čímž je dvacátým druhým největším městem Česka, pátým v Ústeckém kraji a největším v okrese Chomutov. PSČ 430 00.

Obsah

Poloha a přírodní podmínky

Město s historickým jádrem na levém břehu říčky Chomutovky v nadmořské výšce 340 m se rozkládá v Chomutovsko-teplické (mostecké) pánvi při úpatí Krušných hor. Terén je z větší části rovinatý, pouze okrajové čtvrti na severu a severovýchodě vystupují do svahů o několik desítek metrů. Na severovýchodě stavebně splývá s městem Jirkov.

Dějiny města

Pohled na Chomutov v 17. století (Václav Hollar)

První zmínka o Chomutově pochází z 29. března 1252, kdy Bedřich Načeradův z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří zde roku 1264 zřídili svou komendu. Množství německých osadníků, kteří přicházeli na jejich panství dalo vzniknout i dobovému českému úsloví „Všude lidé, v Chomutově Němci.“ Původní dřevěné hrazení bylo ve 2. polovině 14. století vystřídáno hradbami kamennými. Roku 1396 udělil komtur Albrecht z Dubé městu pečeť se znakem. Němečtí rytíři drželi chomutovské panství do roku 1411, kdy jim je po bitvě u Grunwaldu král Václav IV. (s výjimkou patronátu nad kostely) odňal. 16. března 1421 byl Chomutov dobyt a vypleněn husity. Poté město střídalo šlechtické majitele; naposledy jimi byli Hasištejnští z Lobkovic, kteří ve městě jako na jednom z prvních míst v Čechách prosazovali tvrdou rekatolizaci (1589 zde byla založena jezuitská kolej). Roku 1591 se měšťané proti jezuitům vzbouřili a vyplenili jejich sídlo, za což byli dva z vůdců vzpoury popraveni. Po odsouzení Jiřího Popela st. z Lobkovic mu byl roku 1594 Chomutov zkonfiskován Rudolfem II.. Roku 1605 Chomutovští se vykoupili z poddanství a od té doby byl Chomutov královským městem.

Pohled na centrum Chomutova s přehlídkou nacistických obrněných jednotek po obsazení Sudet

Od 16. do 18. století se v blízkosti Chomutova těžil kamenec, pozůstatkem tohoto dolování je nynější Kamencové jezero na východním okraji města. Na přelomu 50. a 60. let 18. století byla postavena císařská silnice spojující Chomutov s Prahou, podél níž se rozvinula zástavba i na pravém břehu Chomutovky. Třebaže Chomutov ležel při této důležité spojnici do Saska, rostl až do poloviny 19. století jen pozvolna. Obrat nastal až v 70. letech 19. století napojením na železniční tratě vedoucí podél Krušných hor a ku Praze. V této době byly u Chomutova otevřeny hnědouhelné doly a roku 1870 založeny železárny; které po roce 1887 prosluly jako Mannesmannovy válcovny trub; roku 1890 se zde na prvním místě na světě začaly vyrábět bezešvé ocelové trubky. K válcovnám, situovaným na východním okraji města přibyla roku 1917 jižně od Chomutova zbrojní pobočka kladenské Poldi, po válce přeorientovaná také na hutní výrobu. Roku 1928 byla k Chomutovu připojena Horní Ves (dnešní sz. část města). Po roce 1945 proveden odsun velké části Němců, kteří do té doby tvořili většinu obyvatel města. V 60. až 80. letech 20. století došlo k rozsáhlé přestavbě města, která se naštěstí výrazněji nedotkla historického jádra, které je od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Pamětihodnosti a zajímavosti města

Sloup Nejsvětější Trojice v pozadí vlevo s budovou radnice

Středem historického města je protáhlé, podloubím lemované, Náměstí 1. máje s barokním sloupem Nejsvětější Trojice od Ambrože Laurentise z roku 1697, obklopený sedmi sochami světců z let 1725-1732. Při severozápadní straně náměstí stojí budova původní řádové komendy (a později zámku), která je od roku 1607 městskou radnicí. K radnici přiléhá nejcennější stavba ve městě, raně gotický kostel sv. Kateřiny, dokončený roku 1281.

Městská věž s kostelem Nanevzetí Panny Marie

Na protější straně severní části náměstí stojí pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1518-1542 a v jeho sousedství 53 m vysoká Městská věž, zřízená po velkém požáru města v roce 1525, která dnes v letní sezóně slouží jako vyhlídka. Při jižním konci náměstí stojí raně barokní kostel sv. Ignáce s dvojicí věží v severním průčelí, postavený pro jezuity Carlem Luragem v letech 1663-1671. K východní straně kostela přiléhá tzv. Špejchar, budova, z počátku 17. století, v níž měli jezuité původní kostel.Dnes slouží jako galerie. V jižním sousedství kostela sv. Ignáce se nachází Jezuitská kolej z přelomu 16. a 17. století, nyní sídlo Oblastního muzea. Z gotických měšťanských domů stojí za zmínku zejména pozdně gotický dům č.p. 9, řečený Collinův při severovýchodním konci náměstí. Bezručovo údolí je 13 km dlouhé a 200 m hluboké lesnaté údolí Chomutovky severozápadně od města, oblíbené výletní místo. V roce 2002 bylo vyhlášeno jako přírodní park. Vrch Strážiště (511 m) se zvedá nad severním okrajem Chomutova. Na vrcholu stojí hotel s vyhlídkovou věží.

Kamencové jezero

Galerie soch vyhynutých druhů zvířat pod širým nebem v zooparku

Jde o vodní plochu nacházející se na severovýchodním okraji Chomutova v nadmořské výšce 337 m, která vznikla koncem 18. století zatopením prostoru po těžbě kamencových břidlic z let 1558 až 1785. S rozměry 240 na 676 m zaujímá rozlohu 16,3 ha, maximální hloubka je 3,25 m a objem 285 000 m³. Vysoký obsah kamence ve vodě (kolem 1 %) z Kamencového jezera činí malé „Mrtvé moře“, neboť zabraňuje růstu řas a sinic. V letních měsících je vyhledávaným místem ke koupání.Jako přírodní útvar je jedinečné a i ve světovém měřítku ojedinělé. Je jediné na světě (druhé kamencové jezero na světě v Kanadě vyschlo).

Podkrušnohorský zoopark

Podkrušnohorský zoopark je zoologická zahrada zaměřená chov evropských a asijských zvířat (vlk, zubr, medvěd atd.), Zoopark ze severní strany přiléhá ke Kamencovému jezeru a svojí rozlohou je největší ZOO v České republice. V minulosti byl součástí parku i recesistický výběh ropáka bahnomilného, který ale ZOO zrušila, když se stal předmětem soudního sporu, neboť byl vytvořen bez vědomí výtvarnice Barbary Šalamounové, která vytvořila výtvarnou podobu ropáků pro studentský film Jana Svěráka.[2]

Vývoj počtu obyvatel

Členění města a sídliště

Katastrální území Chomutova

Město Chomutov se skládá ze dvou katastrálních území - Chomutov I a Chomutov II. Největší sídliště v Chomutově se jmenuje Březenecká, má také nejvíc obyvatel, cca 13000 lidí. Nachází se na něm nejvyšší domy ve městě například tzv. experimenty 1,2,3 s výškou 70 metrů, dále pak pošta, sportovní hala, Penny, lékárna, atd. Sídliště se stavělo 10 let, dříve se tu rozprostíraly louky, lesy a bažiny, dnes zde stojí největší sídliště na Chomutovsku. Sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná spojují Chomutov s Jirkovem jako městskou aglomeraci s počtem obyvatel přes 70 tisíc.

Správní území

Související informace můžete najít také v článku: Okres Chomutov a Obvod obce s rozšířenou působností Chomutov

Chomutov je okresním městem a také obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Okres Chomutov se skládá ze 44 obcí, ORP z 25 obcí.

Obchod

Ve městě se nachází mnoho obchodů a nákupních center, např. Nákupní park Chomutov (Baumax, Kaufland, Takko, Jysk ,Asko...), Central Chomutov a staví se několik dalších obchodů. Dále jsou zde: Globus, Baumarkt, obchodní dům Prior, Billa, Penny, Plus, Tesco.

Školství

V roce 1591 se Jiří Popel z Lobkovic rozhodl založit v Chomutově jezuitskou školu. Gymnázium jezuité spravovali až do zrušení řádu v roce 1773. Poté bylo gymnázium pod správu cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchova a v roce 1909 bylo gymnázium zestátněno.

České gymnázium bylo založeno v Chomutově až v roce 1935, ale protože nemělo svou budovu, probíhala výuka v budově tzv. Masarykovy školy a v pronajatých prostorách. Budovu gymnázia se nepodařilo vybudovat a česká výuka byla na několik let přerušena vzhledem k připojení Sudet ke Třetí říši a k vypuknutí 2. světové války. Česká výuka byla obnovena v roce 1945 po odsun Němců, a to v budově bývalého německého gymnázia, v němž škola sídlí dodnes.

Osobnosti

Doprava

Silniční

Městem procházejí silnice č. 7  (Praha-Slaný-Louny-Chomutov-Hora Sv. Šebestiána) a č. 13 (Karlovy Vary-Ostrov-Klášterec nad Ohří-Chomutov-Most-Teplice-Děčín-Nový Bor).

Železniční

Železniční tratě spojené s Chomutovem jsou:

Městská hromadná doprava

Související informace můžete najít také v článku: Trolejbusová doprava v Chomutově a v Jirkově a Městská autobusová doprava v Chomutově a v Jirkově

Městskou dopravu zajišťují autobusy a od roku 1995 také trolejbusy (nejnovější trolejbusový provoz v Česku). Provozovatelem 13 autobusových a 10 trolejbusových linek je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova (akciová společnost na níž má podíl 84,16 % Statutární město Chomutov a 15,84 % město Jirkov).

Literatura

Reference

  1. Ministerstvo vnitra ČR. Adresy v České republice [online]. 2009-05-03, [cit. 2009-03-13]. Dostupné online. (cs) 
  2. http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=636418 Matka ropáka vyhlásila boj zoo. Vzali mi ho, ať platí

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Chomutov


  Města a obce okresu Chomutov  

Bílence • Blatno • Boleboř • Březno • Černovice • Domašín • Droužkovice • Hora Svatého Šebestiána • Hrušovany • Chbany • Chomutov • Jirkov • Kadaň • Kalek • Klášterec nad Ohří • Kovářská • Kryštofovy Hamry • Křimov • Libědice • Loučná pod Klínovcem • Málkov • Mašťov • Měděnec • Místo • Nezabylice • Okounov • Otvice • Perštejn • Pesvice • Pětipsy • Račetice • Radonice • Rokle • Spořice • Strupčice • Údlice • Vejprty • Veliká Ves • Vilémov • Vrskmaň • Všehrdy • Všestudy • Výsluní • Vysoká Pec

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace