Dominikánská republika

Z Multimediaexpo.cz

Dominikánská republika
Dominikánská republika
República Dominicana
Flag of the Dominican Republic.png  Coat of arms of the Dominican Republic.png
Vlajka Dominikánské republiky   Státní znak Dominikánské republiky
The media player is loading... Prehravac se nahrava...

Hymna Domikánské republiky – Quisqueyanos valientes
Dios, Patria, Libertad (Bůh, Vlast, Svoboda)
Geografie
Dominican Republic (orthographic projection).png
Hlavní město: Santo Domingo
Rozloha: 48 442 km2 (131. na světě)
z toho 1,6 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Pico Duarte (3175 m n.m.)
Časové pásmo: -5 a -6 v době zimního a letního času
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 10 415 000 (. na světě)
Hustota zalidnění: ({{{hustmisto}}}. na světě)
HDI: 0,768 (střední)
Jazyk: španělština (úřední)
Náboženství: křesťanství 99 %, šamanismus 1 %
Státní útvar
Státní zřízení: prezidentská republika
s dvoukomorovým parlamentem
Měna: dominikánské peso (DOP)
HDP/obyvatel: USD ()
Mezinárodní identifikace
MPZ: DOM
Telefonní předvolba: +1
Národní TLD: .do

Dominikánská republika je stát v Karibském moři, který se rozkládá na východní části ostrova Hispaniola v souostroví Velké Antily. Jediným sousedním státem na západě je Haiti.

Poloha & Časové Pásmo

Dominikánská republika leží v Karibiku a zabírá dvě třetiny východní části ostrova Hispaniola v souostroví Velké Antily. Na severu je omývána Atlantským oceánem a na jihu Karibským mořem. Svou rozlohou 48 442 km2 je druhým největším ostrovem Karibiku. Pobřeží je dlouhé 1 633 km a může nabídnout více než 600 kilometrů písečných pláží. Zbývající část ostrova patří sousednímu státu Haiti. Východně od ostrova leží Jamajka a Kuba.

 • Oficiální název: Dominikánská republika
 • Hlavní město: Santo Domingo
 • Počet obyvatel: 10 415 000
 • Nezávislost od: 27. února 1844
 • Měna: dominikánské peso (RD) = 100 centavů
 • Sousedící země: Haiti
 • Časové pásmo ve srovnání s Evropou:
  • zimní čas: –5 hodin
  • letní čas: –6 hodin

Podnebí

Průměrná teplota je 27 °C. Nejteplejším měsícem je srpen, kdy nejvyšší teploty dosahují až 34 °C; nejnižší zimní teploty klesají na 18 °C, s výjimkou horských oblastí, kde mohou klesnout až k bodu mrazu.

Obsah

Historie

Území Dominikánské republiky bylo objeveno 5. prosince 1492 Kryštofem Kolumbem při jeho první cestě do Nového světa. V té době ostrov Hispaniola (jak jej Kolumbus pojmenoval) nazývali jeho původní obyvatelé, indiáni Taínové, „Quisqueya“ - Matka všech zemí.

Když Kryštof Kolumbus jako první turista vystoupil před 500 lety na břeh této země, byl ohromen. Ve svém dopise králi Ferdinandovi a královně Isabele napsal, že objevil nejkrásnější zemi, kterou kdy lidské oči mohly spatřit. Do tohoto data nejsou žádné záznamy o jakékoliv návštěvě této destinace.

Původní obyvatelé, španělsky „taínos“ („vznešený, čistý“), jejichž tehdejší počet se odhaduje přibližně na 600 000, byli ke Kolumbovi a jeho španělské posádce velice přátelští a pohostinní. Kolumbus sám měl pro ostrov velkou slabost a ve svém deníku ho popsal jako „krásný ráj na zemi s vysokými zalesněnými horami a velkým říčním údolím“.

Kolumbův obdiv k Hispaniole a zároveň objevení nalezišť zlata na tomto ostrově vedly k vytvoření evropských osad. První z nich, La Isabela, byla založena v roce 1493. Při evropském osidlování byli původní obyvatelé, zejména Taínové, vzati do otroctví a během následujících 25 let z oblasti vymizeli. Noví obyvatelé současně přiváželi otroky z Afriky, aby zajistili pracovní sílu pro své plantáže.

Kolumbův bratr Bartoloměj byl jmenován hlavním guvernérem ostrova Hispaniola a v roce 1496 založil město Santo Domingo, které se vzápětí stalo reprezentačním sídlem španělského královského dvora a získalo tak moc a velký vliv.

V roce 1515 začali Španělé zjišťovat, že se ložiska zlata na Hispaniole zmenšují. V té době Hernán Cortéz objevil ložiska stříbra v Mexiku. Na základě této informace většina španělských obyvatel Santo Dominga odešla do Mexika a na ostrově zůstalo jen několik tisíc osadníků.

Díky velkému množství hospodářského skotu, který sem byl původně dovezen Kolumbem, mohli osadníci, jež na ostrově zůstali, poskytovat jídlo a kůže španělským lodím zastavujícím na Hispaniole při svých cestách do Ameriky. Toto období je známé také díky pirátům z Karibiku.

Ostrov Hispaniola zůstal pod španělskou nadvládou až do roku 1697, kdy se západní třetina ostrova stala francouzským územím. Byla pojmenována Saint-Domingue a byla nejbohatší kolonií na světě, zejména díky rozlehlým plantážím cukrové třtiny. Na těchto plantážích pracovali statisíce otroků přivezených z Afriky.

V roce 1791 vypuklo v Santo Domingu povstání otroků. Ze strachu, že si ostrov podrobí, zrušila Francie v roce 1794 otroctví. Po uklidnění situace byli Francouzi schopni více zaměřit pozornost na vzrůstající vliv Španělů na východní straně ostrova. V roce 1804 se západní část ostrova stala republikou Haiti.

V roce 1809 se východní strana vrátila pod španělskou nadvládu. V roce 1821 španělští osadníci vyhlásili samostatný stát, ale jen o několik týdnů později napadly haitské síly východní část ostrova a zabraly Santo Domingo. Během příštích 22 let byl celý ostrov pod kontrolou Haiti.

Na základě ztráty politické a ekonomické kontroly založila bývalá španělská vládnoucí třída tajnou odbojovou skupinu „La Trinitaria“, vedenou Juanem Pablem Duartem. Po několika opakovaných útocích tohoto uskupení na haitskou armádu Haiťané ustoupili. 27. února 1844 byla východní strana ostrova prohlášena za samostatnou a území dostalo název Dominikánská republika.

Následujících sedmdesát let bylo provázeno politickými nepokoji a občanskými válkami, především kvůli bojům vedeným organizací Dominikánští siláci. Spory s Haiti pokračovaly a moc se na krátkou dobu vrátila Španělsku.

Neustálé nepokoje vyústily v zásah USA v roce 1900. V roce 1916 americká armáda obsadila zemi a zůstala až do roku 1924, kdy byla demokraticky zvolena vláda Dominikánské republiky. V době okupace americkou armádou byl v čele dominikánské armády Raphael Leónidas Trujillo, který zneužíval svého vlivného postavení a blokoval vládní reformy. Trujillovy intervence vyústily v represivní diktaturu, která trvala až do roku 1961, kdy byla přepadena jeho automobilová kolona a diktátor byl zabit.

Po Trujillově smrti se začaly opakovat politické nepokoje. Až do roku 1965 se v čele Dominikánské republiky vystřídalo několik vládců a americký prezident Lyndon B. Johnson nařídil, aby americká armáda znovu obsadila zemi.

Ve zmanipulovaných volbách v roce 1966 zvítězil Dr. Joaquín Balaguer, člen Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a jeho vláda zůstala u moci až do roku 1978. V tomto roce byl do čela země zvolen Antonio Guzmán, který zemřel čtyři roky poté. V roce 1986 v legitimních volbách zvítězil Balaguer, jenž setrval na postu prezidenta až do roku 1996. Novým nástupcem se stal Leonel Fernández a zastával úřad do roku 2000, kdy byl zvolen Hipólito Mejía.

Současným prezidentem je Danilo Medina, jehož zvolení proběhlo v roce 2012.

Hospodářství

Polodrahokam Larimar (2011)

Více než 20% obyvatel země pracuje v zemědělství. Základní plodinou je cukrová třtina, dále se pěstuje banány, bavlna, kakao, káva, kukuřice, maniok, podzemnice olejná, rýže a tabák. Chová se skot, prasata a kozy. Nejvýznamnějším hospodářským odvětvím je těžba nerostných surovin: azbestu, bauxitu, chromu, mědi, niklu, platiny, ropy, stříbra, uhlí, uranu, zlata, železné rudy. Významným odvětvím je dále zpracovatelský průmysl, zastupují jej cukrovary, palírny rumu a závody na zpracování tabáku. Své místo má i výroba stavebních materiálů, zpracování rud, textilní a oděvní průmysl a petrochemie.

Administrativní členění

Hlavní článek: Provincie Dominikánské republiky

Dominikánská republika se administrativně skládá z 31 provincií a jednoho Distrito Nacional - hlavního města Santo Domingo.

Cestovní ruch

Dominikánská republika patří mezi nejoblíbenější turistické destinace Karibiku. Po Kubě je druhou největší zemí v Karibském moři, kde se hovoří španělsky, a má velmi různorodou krajinu. Najdeme zde nekonečně dlouhé panenské pláže, tropické pralesy i horské oblasti. Cestovní ruch patří mezi nejrychleji rostoucí průmyslová odvětví v zemi. Dominikánská republika má pět hlavních turistických oblastí, kterými jsou Boca Chica – Juan Dolio, Punta Cana – Bávaro, La Romana – Bayahibe, Samana – Las Terrenas a Puerto Plata – Cabarete – Sosua.

Rok 2014 byl pro cestovní ruch Dominikánské republiky výjimečný. Od ledna do listopadu přijelo do země celkem 4 607 047 turistů, což je o 7.7 % více než v roce 2013. Vůbec nejvyšší statistiky příjezdů byly zaznamenány v listopadu, kdy se jednalo o 9.3% nárůst. „Díky spolupráci soukromého a veřejného sektoru dosáhl turistický ruch v loňském roce rekordní úrovně“, uvedl Francisco Javier García, ministr cestovního ruchu Dominikánské republiky.

Letos by podle předpokladů Ministerstva cestovního ruchu do země mohlo zavítat až šest milionů zahraničních turistů, tedy o 10 % více oproti loňskému roku. Prioritním plánem je v horizontu příštích sedmi let přesáhnout hranici deseti milionů návštěvníků.

Profil zahraničního návštěvníka Dominikánské republiky se v průběhu prvních deseti měsíců roku 2014 pohyboval z 63.5 % v rozmezí 21 a 49 let. Hlavním motivem návštěvy byl pro 93.4 % turistů odpočinek, uvedla Centrální banka.

V roce 2014 navštívilo Dominikánskou republiku celkem 5 648 743 turistů. Návštěvníci zde v průměru utratili 128 USD na osobu, v porovnání s rokem 2013 tedy o tři dolary více. Průměrná útrata turistů v destinaci se tak za rok 2014 zvýšila o 2.9 %. Podle zprávy publikované Centrální bankou (Banco Central) byla průměrná délka pobytu jednoho turisty 8 nocí a celková útrata na místě dosáhla 1 062 USD. Z údajů Banco Central také vyplývá, že příjezdovým statistikám vévodí Spojené státy americké (v roce 2013: 1 587 404 vs. 2014: 1 784 486 turistů) následované Evropou (2013: 1 128 765 vs. 2014: 1 183 784).

Do oblasti Samaná-Las Terrenas, Punta Cana-Bávaro a La Romana-Bayahibe se z 80 % soustředí cestovní ruch Dominikánské republiky. Díky nově otevřeným dálnicím nyní cesta ze Santo Dominga na Samaná a do Punta Cany trvá pouze dvě a půl hodiny. Nejvíce financí proto putuje do rozvoje turistické infrastruktury v těchto regionech, uvedl bývalý šéf Centrální banky José Lois Malkun.

Dominikánská republika v těchto měsících prožívá nejlepší období za posledních čtyřicet let. Plánem je do deseti let zvýšit příjezdové statistiky turistů na deset milionů turistů. Informaci uvedl ministr cestovního ruchu Dominikánské republiky Francisco Javier García na veletrhu FITUR 2015 ve španělském Madridu. Letos se dominikánská vláda zaměří na podporu kongresové a zdravotní turistiky. V této souvislosti bude v zemi vystaveno celkem 4 000 nových hotelových pokojů. Do destinace nejvíce především investují španělští investoři, např. prezident skupiny Grupo Punta Cana Frank Rainieri, prezident skupiny Meliá Gabriel Escarrer Julio, prezident skupiny Iberostar Miguel Fluxá, prezident skupiny Bahía Príncipe Pablo Piñera, ředitel Occidental Hotels & Resorts Jaime Buxó a další.

Galerie

YouTube

Dominikánska republika 2015
Our trip to Dominican Republic 2014


Zajímavosti

 • Prvním Evropanem na půdě budoucí Dominikánské republiky byl 6. prosince 1492 Kryštof Kolumbus. Nazval ji „rájem na zemi“.
 • Na území dnešní Dominikánské republiky bylo založeno první město, katedrála, nemocnice a univerzita v „Novém Světě“.
 • Do zátoky Samaná na severovýchodě ostrova připlouvají od poloviny prosince do března velryby hrbaté, aby se zde pářily a rodily mláďata.
 • Larimar – polodrahokam, který se těží na jediném místě na světě a to v Dominikánské republice.
 • Na územi Dominikánské republiky najdeme 19 národních parků.
 • Destinace má 21 pláží s Modrou vlajkou.
 • V Dominikánské republice se nachází nejvýše položené místo v regionu Karibiku "Pico Duarte".
 • V Dominikánské republice se nachází nejníže položené místo v regionu Karibiku "Lago Enriquillo".

Zdroje informací

Související články

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dominikánská republika
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dominikánská republika
200 sociálních sítí a dalších služeb (připojte se)