Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Fosfát

Z Multimediaexpo.cz

Anorganický hydrogenfosfát
HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá)
Struktura fosfátové skupiny

Fosfát (nebo fosforečnan, PO43−) je sůl kyseliny fosforečné (H3PO4), která vznikne odtržením všech tří kyselých vodíků. Fosfáty jsou důležitá skupina látek v biochemii.

Chemické vlastnosti

Fosfátový iontetraedrickou strukturu (grupa symetrie Td), okolo atomu fosforu jsou čtyři identické atomy kyslíku. Náboj iontu je 3−, jeho konjugovanou bazí je HPO42− (hydrogenfosforečnan), který je konjugovanou bazí je H2PO4 (dihydrogenfosforečnan). Dihydrogenfosforečnan je konjugovanou bazí kyseliny fosforečné.

Výskyt

Fosfáty se v přírodě vyskytují v mnoha minerálech, např. monazit, apatit, atd. V biologických systémech se fosfát nachází v anorganické iontové formě (značí se Pi) a vzniká hydrolýzou difosfátu PPi:

P2O72− + H2O → 2 HPO42−

Mnohem častěji, ale v živých systémech nacházíme fosfáty v organické formě jako adenozinfosfáty (AMP, ADP, ATP) a v nukleových kyselinách DNA a RNA. Adenozinfosfáty jsou pro organismy velmi důležité, protože díky makroenergetické vazbě mezi fosfátovými jednotkami slouží jako zásobárna energie.