Francium

Z Multimediaexpo.cz

Francium
Francium
Atomové číslo87
Relativní atomová hmotnost(223) amu
Elektronová konfigurace [Rn] 7s1
Elektronegativita (Pauling)0,7
Teplota tání27 °C (300 K)
Teplota varu677 °C (950 K)
Hustota1,87 g.cm-3
Registrační číslo CAS7440-73-5

Francium, chemická značka Fr, lat. Francium je nejtěžším známým prvkem z řady alkalických kovů, je to nestabilní, velmi silně radioaktivní prvek.

Obsah

Základní fyzikálně - chemické vlastnosti

Nejstabilnější izotop francia 223Fr má poločas rozpadu 21 minut a podléhá β- rozpadu. Tento izotop vzniká i v přírodě a to α přeměnou aktinia. Francium se přeměňuje α rozpadem na astat, β+ rozpadem na radon nebo β- rozpadem na radium.

Za pokojové teploty je francium pevný kov s nejnižší hodnotou elektronegativity. Je velmi reaktivní a jeho sloučeniny se svými vlastnostmi podobají sloučeninám cesia. Téměř všechny soli francia jsou ve vodě rozpustné.

Historický vývoj

Francium bylo objeveno až roku 1939 Margueritou Pereyovou v Paříži a pojmenováno bylo podle země svého objevu.

Výskyt

Francium se na Zemi vyskytuje v množství 2.10-18 ppm (parts per milion = počet částic na 1 milion částic), toto by odpovídalo obsahu 15 g francia v zemské kůře o tloušťce 1 km.

V přírodě se francium vyskytuje jako produkt alfa rozpadu prvku aktinia, které vzniká v rozpadové řadě uranu, a jeho stopy nalézáme v uranových a thoriových rudách.

V současné době je známo celkem 33 izotopů francia, všechny jsou značně nestálé a poměrně rychle podléhají radioaktivní přeměně.

Uměle se francium připravuje protonovým bombardováním thoria.

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Jursík F.: Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. 2002. ISBN 80-7080-504-8
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

  • Periodická soustava a tabulka vlastností prvků [1]
  • Chemický vzdělávací portál [2]
  • WebElements (anglicky) [3]
  • Periodická tabulka prvků [4]


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Francium