Křemičitany
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Křemičitany (silikáty) jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku. Jsou to látky vesměs nerozpustné ve vodě až na křemičitany alkalických kovů Na2SiO3 (vodní sklo, kapalné sklo) a K2SiO3. Křemičitany vápenaté, hlinité, železité jsou rozpustné v kyselinách a jsou součástí přírodních minerálních surovin pro průmysl stavebních hmot. Všechny křemičitany lze rozpustit v koncentrovaných roztocích alkalických hydroxidů nebo za vysokých teplot v jejich taveninách. Křemičitany jako minerály jsou nerosty nekovového vzhledu a obvykle jsou součástmi hornin. Jsou to nejrozšířenější látky v zemské kůře.

Obsah

Využití

Křemičitany jako nerosty

 • spolu s křemenem nejrozšířenější nerosty zemské kůry
 • základni stavebni jednotky - čtyřstěny (tetraedry) SiO44 - (náboj 4 -)
 • podle způsobu sdružování čtyřstěnů (tetraedrů) rozlišujeme 7 skupin silikátových minerálů:
 1. Nesosilikáty (ostrůvkové křemičitany)
 2. Sorosilikáty (skupinkové křemičitany)
 3. Cyklosilikáty (kruhové křemičitany)
 4. Inosilikáty (řetězcové křemičitany) s jednoduchým řetězcem
 5. Inosilikáty (řetězcové křemičitany) se zdvojeným řetězcem - pruhem
 6. Fylosilikáty (vrstvové křemičitany)
 7. Tektosilikáty (skeletové křemičitany), kam jsou zahrnuty i přírodní modifikace SiO2

Nesosilikáty

"ostrůvkovité" silikáty s vzájemně nezávislými čtyřstěny [SiO4]4 -

Skupina fenakitu

Olivíny

Olivíny (Mg, Fe, Mn, Ni)2SiO4 - pevné roztoky forsteritu Mg2SiO4 , fayalitu Fe2SiO4 , tefroitu Mn2SiO4 a liebenbergitu Ni2SiO4; tetraedr; tvoří vyrostlice v tmavých horninách (čedič, gabro); tvrdost: 5 - 6; křehký, skelný; odrůda: chrysolit - drahokamová kvalita; Podkrkonoší, Doupov, Konstantinovy Lázně, Rudé moře, meteority, Německo a další; tvoří horninu - peridotit (olivínovec)

Granáty

Granáty vyskytují se často v přeměněných horninách; jsou podobné tvarem, ale mají různé složení: A3B2(SiO4) ... A = Mg/Fe/Mn/Ca ... B = Al/Fe; existuje nepřehledné množství smíšených odrůd; granáty mají různé barvy kromě modré; krystaly hojnoploché, kulovité - kosočtverečný dvanáctistěn (dodekaedr) a čtyřiadvacetistěn (ikositetraedr); vyplavené nalézány ve štěrcích, jinak v přeměněných horninách - mramorech, rulách, chloritech, svorech

 • grossulár - Ca3Al2(SiO4)3 ; Québec, Keňa; zelený nebo žlutooranžový
 • pyrop - český granát - Mg3Al2(SiO4)3 ; šperkový kámen, zasazuje se do stříbra; nalézá se v Českém ráji; malinké červené krystalky
 • almandin - Fe3Al2(SiO4)3 ; tmavočervený
 • andradit - Ca3Fe2(SiO4)3
 • spessartin - Mn3Al2(SiO4)3
 • uvarovit - Ca3Cr2(SiO4)3
 • hydrogrossulár - Ca3Al2Si2O8(SiO4)1-m(OH)4m

Skupina zirkonu

Skupina Al2SiO5

 • andaluzit - Al2SiO5
 • kyanit - Al2SiO5 ; název podle modré barvy ; Brazílie, Švýcarsko, Bečov, Frymburk
 • sillimanit - Al2SiO5
 • dumortierit - Al6,5-7BO3(SiO4)3(O,OH)
 • topaz - Al2SiO4(F, OH); existuje v mnoha barevných variantách; kosočtverečná soustava; tvrdost 8; v pegmantitech a žulách; v přeměněných horninách nebo vyvřelých horninách; Brazílie, Ukrajina (v rudné oblasti), u nás: Cínovec, Hor. Slavkov
 • staurolit - Fe2Al9(SiO4)4(O,OH)2

Skupina humitu

Datolit

Titanit

Chloritoid

Sorosilikáty

"skupinové" silikáty s dvojicemi čtyřstěnů Si2O76 - (disilikátový anion) často v kombinaci s jednotlivými čtyřstěny SiO44 -

Disilikáty

Skupina epidotu

má jak (SiO4)4− , tak (Si2O7)6− anionty

Vesuvián

 • vesuvián - Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4; Hazlov; v přeměněných horninách

Cyklosilikáty

"kruhové" silikáty se čtyřstěny spojenými do n-členného kruhu [SinO3n]2n -

3-členný kruh

4-členný kruh

 • axinit - (Ca,Fe,Mn)3Al2(BO3)(Si4O12)(OH)

6-členný kruh

 • beryl - Be3Al2Si6O18; obsahuje berylium, které se z něj získává; šestiboké sloupce; zbarvení do zelena; tvrdost 7,5 (drahokamová); skelný lesk; Písek, Poběžovice - drahokamová kvalita; Brazílie, Kolumbie, Ural, Egypt -

- odrůdy: smaragd - Be3(Al,Cr)2Si6O18 (sytě zelený - Srí Lanka); zlatý beryl; akvamarín - Be3(Al,Fe,Ti)2Si6O18 (modrý)

 • turmalín - (Na,Ca)(Al,Li,Mg)3-(Al,Fe,Mn)6(Si6O18)(BO3)3(OH)4; velmi rozmanité barevné podoby; různé chem. složení; brousí se do prstenů -

- odrůdy: rubelit, skoryl - NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 (černý), elbait - Na(LiAl)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 (barevný)

Jednoduché inosilikáty

jednoduché řetězce čtyřstěnů [SinO3n]2n -

Pyroxeny

Pyroxenoidy

Dvojřetězcové inosilikáty

dvojité řetězce čtyřstěnů [Si4nO11n]6n -

Amfiboly

Fylosilikáty

"lístkové" silikáty čtyřstěny propojeny do rovinných vrstev [Si2nO5n]2n -

Skupina serpentinu

Jílové minerály

Slídové minerály

Skupina chloritu

 • chlorit - (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2•(Mg,Fe)3(OH)6

Tektosilikáty

"skeletové" silikáty se čtyřstěny tvořícími prostorovou (3D) síť [AlxSiyO2(x+y)]x -

Skupina SiO2

Živce

Zástupci živců - Foidy

Petalit

Skupina skapolitu

 • marialit - Na4(AlSi3O8)3(Cl2,CO3,SO4)
 • meionit - Ca4(Al2Si2O8)3(Cl2.CO3,SO4)

Analcim

Zeolity