Lawrencium

Z Multimediaexpo.cz

Lawrencium
Lawrencium
Atomové číslo103
Relativní atomová hmotnost(262) amu
Elektronová konfigurace(asi) [Rn] 5f14 7s2 7p1
SkupenstvíPevné
Teplota tání1627 °C, (1900 K)
Elektronegativita (Pauling) 1,3
Registrační číslo CAS22537-19-5
Ionisační energie Lr→Lr+ 470 kJ/mol

Lawrencium, chemická značka Lr, (lat. Lawrencium) je patnáctým (posledním) členem z řady aktinoidů, jedenáctým transuranem, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader kalifornia. Lawrencium je radioaktivní kovový prvek, který doposud nebyl izolován v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální konstanty. Vyzařuje α a γ záření a je silným zdrojem neutronů, proto je nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních opatření pro práci s radioaktivními materiály. O jeho sloučeninách a jejich chemickém chování je známo velmi málo.

Obsah

Výskyt, historie přípravy

Lawrencium se v přírodě nevyskytuje. Je to uměle připravený kovový prvek z řady transuranů. Lawrencium bylo poprvé připraveno 14. února roku 1961 v laboratořích kalifornské university v Berkeley za pomoci nového lineárního urychlovače částic. Při uvedeném experimentu byl bombardován terč z izotopů kalifornia o hmotnosti 3 mg jádry boru 10B a 11B a bylo získáno lawrencium 257Lr s poločasem rozpadu 4,2 sekund.

25298Cf + 115B → 258103Lr + 5 10n
Ernest Orlando Lawrence

Za jeho objevitele jsou označováni Albert Ghiorso, Almon Larsh, Robert M. Latimer a Torbjørn Sikkeland. Prvek byl pojmenován na počest vynálezce cyklotronu Ernesta O. Lawrence. Je zajímavé, že zpočátku byl tomuto prvku přiřazen symbol Lw, ale v roce 1997 na zasedání IUPAC v Ženevě byla značka lawrencia změněna na Lr. Roku 1967 v laboratořích Ústavu jaderného výzkumu v Dubně v bývalém Sovětském svazu oznámili pozorovaný vznik izotopu lawrencia 256Lr po reakci jader americia 243Am s atomovým jádrem kyslíku 18O.

24395Am + 188O → 256103Lr + 5 10n

Izotopy

Dodnes je známo celkem 12 izotopů lawrencia, z nichž je nejstabilnější je 262Lr s poločasem rozpadu 216 minut.

Isotop Rok objevu Použitá reakce Poločas rozpadu
252Lr 2001 209Bi(50Ti,3n) 0,36 s
253Lrg 1985 209Bi(50Ti,2n) 1,49 s
253Lrm 2001 209Bi(50Ti,2n) 0,57 s
254Lr 1985 209Bi(50Ti,n) 13 s
255Lr 1970 243Am(16O,4n) 21,5 s
256Lr 1961? 1965? 1968? 1971 252Cf(10B,6n) 27 s
257Lr 1958? 1971 249Cf(15N,α3n) 0,65 s
258Lr 1961? 1971 249Cf(15N,α2n) 4,1 s
259Lr 1971 248Cm(15N,4n) 6,2 s
260Lr 1971 248Cm(15N,3n) 2,7 min
261Lr 1987 254Es + 22Ne 44 min
262Lr 1987 254Es + 22Ne 3,6 hodiny

Literatura

  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

  • Periodická soustava a tabulka vlastností prvků [1]
  • Chemický vzdělávací portál [2]
  • WebElements (anglicky) [3]
  • Periodická tabulka prvků [4]Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Lawrencium