Lindan

Z Multimediaexpo.cz

Lindan
Lindan - strukturní vzorec
Systematický názevgama-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan
Racionální názevhexachlorcyklohexan
Triviální názevLindan
Registrační číslo CAS 58-89-9
Sumární vzorec C6H6Cl6
Molární hmotnost 290.83 g/mol
Teplota tání 113 °C
Teplota varu 288 °C
Hustota
Rozpustnost ve vodě 10 mg/l

Lindan je chlorovaný cyklický uhlovodík, které se užíval jako pesticid.

Vlastnosti

Z chemického hlediska se jedná o gama izomer hexachlorcyklohexanu. Za běžných podmínek jde o bílý prášek lehce zatuchlého zápachu. Lindan je dobře rozpustný v organických rozpouštědlech a tucích. Je považován ze perzistentní organickou látku a zvažuje se její zařazení na seznam Stockholmské úmluvy.

Zdravotní rizika

Vystavení lindanu u lidí vyvolává bolesti hlavy, podráždění sliznic, svalovou ochablost, poruchy jater. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ho klasifikovala jako možný karcinogen pro člověka, skupiny 2B.

Zajímavosti

V Československu se lindan vyráběl v podniku Spolana Neratovice. V roce 1965 pak bylo zavedeno zpracování odpadů z výroby lindanu na výrobu pesticidu 2,4,5 – T, který pak Československo prostřednictvím podniku zahraničního obchodu prodávalo přes prostředníka na americké letecké základny ve Vietnamu pro míchání Agent Orange.[1]

Lindanem je silně kontaminován bývalý sklad pesticidů v Lubech u Klatov. Riziková analýza prokázala také kontaminaci zdrojů podpovrchové vody a doporučila, aby vlastníci studen byli upozorněni na zdravotní rizika spojená s případnou konzumací vody.[2]

Regulace

Obsah

Jeho výroba a použití v České republice je zakázáno.[3] V současnosti je lindan prověřován na mezinárodní úrovní a zvažuje se jeho celosvětový zákaz. V květnu 2009 bylo v Ženevě na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy rozhodnuto o zařazení lindanu na černou listinu úmluvy o perzistentních organických látkách.[4]

Reference

  1. Miroslav Šuta: Agent Orange a Spolana, Literární noviny, 24/2008
  2. Riziková analýza potvrdila vysokou kontaminaci bývalého skladu pesticidů a doporučila jeho dekontaminaci
  3. Lindan
  4. Miroslav Šuta: Stockholmská úmluva: Tucet špinavců dostal 9 nových parťáků, respekt.cz, 10.5.2009

Externí odkazy