Madona

Z Multimediaexpo.cz


Černá madona barcelonská

Madona je původně označení pro Pannu Marii obecně (ital. má paní; srov. fr. Notre Damme a angl. Our Lady naše paní a něm. Unsere Liebe Frau, č. také někdy jako naše milá paní), v umění pak pro plastiku nebo obraz zobrazující Pannu Marii, v užším slova smyslu pouze Pannu Marii s Ježíškem. Je jedním z nejčastějších zobrazení užívaných v katolickém (plastiky i obrazy) a pravoslavném (pouze obrazy - ikony) výtvarném umění.

Obsah

Pravopis

Jedno nebo dvě n

Na rozdíl od některých germánských (angličtina, němčina), románských (italština, francouzština) a i některých slovanských (polština) jazyků, které zachovávají původní italský pravopis se dvěma n (Madonna) se v češtině píše madona ve významu "výtvarné znázornění Matky Boží" s jedním n (na rozdíl od zpěvačky Madonny), grafická podoba má tedy v tomto případě v češtině na rozdíl od výše jmenovaných jazyků distinktivní (význam rozlišující) funkci.

Velké/malé písmeno
 • Madona (Panna Maria) - s velkým písmenem
 • madona (výtvarné ztvárnění) - s malým písmenem

Typy zobrazení

Zobrazení Panny Marie se dělí podle důrazu na určitou část Mariina života, prožívání či vlastnosti[1]

 • Panna Maria Sedmibolestná - zobrazována se sedmi meči v srdci, upomíná na sedm ran, které zakusila
 • Assumpta (Maria Nanebevzatá, z lat. assumpta - Nanebevzatá) - zobrazována během svého Nanebevzetí
 • Immaculata (Neposkvrněná) - má dvanáct hvězd kolem hlavy a šlape na hada/draka obtáčejícího Zemi, který symbolizuje ďábla, nad nímž Maria vítězí - odkaz na Zjevení sv. Jana, 12. kap.)
 • Mater amabilis - Matka milující
 • Mater Sapientiae - Matka Moudrosti
 • trůnící madona - Regina Coeli (Královna nebes)
 • Virgo lactans (Maria lactans) - Maria kojící (zřídkavý výjev, u nás P. M. provodovská nebo višňovská)
 • Maria loretánská - na střeše domu neseném anděly

Zvláštnosti

Typy madon nazvané podle míst (výběr)[2]

Plastiky madon (polychromované) jsou typické pro gotické umění po celé Evropě (v Českých zemích např. Mistr vyšebrodského oltáře a mnoho jiných). Podle míst, kde býval obraz či plastika umístěna, získává madona přídomek. Někdy dalo takové zobrazení vzniknout vlastnímu typu výtvarného zobrazení Panny Marie (viz seznam níže).

Madony korunované

 • bozkovská (Bozkov na Semilsku)
 • budějovická (z hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa v Českých Budějovicích)
 • czenstochowská - Černá Matka Boží typu Hodegetria
 • chlumská (kulmská, kulmenská) - z Chlumu Svaté Máří na Sokolovsku, zvaná i Maria v ořeší
 • mariazellská či zellská - u Mariazell ve Štýrsku (její replika u nás mj. v Chlumu na Svitavsku)
 • montserratská (replika u nás mj. v Praze v Emauzích)
 • pasovská zvaná Pomocná či Maria Hilf

Madony korunované - assumpty (Nanebevzaté)

 • bozkovská ("Královna hor")
 • hostýnská
 • hradčanská
 • šternberská

Madony nekorunované

Madona z Bošilce
 • fjodorovská - varianta Bogorodicy Umilenija (typ M. Dobré rady)
 • jičínská (rušánská, Černá Matka Boží rušánská) - z chrámu sv. Ignáce z Loyoly v Jičíně, přenesena sem r. 1637 z Moskvy
 • mariazellská
 • mostecká (z Mostu, nyní v Národní galerii v Praze)
 • romská (od Tiziana Vecceliho)
 • vladimirská - podle tradice dílo sv. Lukáše Evangelisty
 • Madona z Bošilce (dnes nezvěstná)

Madony milostné

Madony milostné svět

Madony milostné Evropa

Madony milostné Čechy

 • Panna Maria Budějovická
 • Panna Maria Doudlebská
 • Panna Maria Filipovská
 • Panna Maria Klatovská
 • Panna Maria Klokotská
 • Panna Maria Makovohorská
 • Panna Maria Staroboleslavská - Paládium Čech
 • Panna Maria Svatohorská
 • Panna Marie Vítězná - Bělohorská (Strakonická)
 • Panna Maria Vyšebrodská
 • Panna Maria Lomecká

Madony milostné Morava a Slezsko

 • Panna Maria Brněnská (Svatotomská)
 • Panna Maria Cvilínská
 • Panna Maria Dubská
 • Panna Maria Frýdecká
 • Panna Maria Hostýnská
 • Panna Maria Hrabyňská
 • Panna Maria Křtinská
 • Panna Maria Mašůvecká
 • Panna Maria Provodovská (kojící)
 • Panna Maria Svatokopecká
 • Panna Maria Štípská
 • Panna Maria Vranovská

Reference

 1. SKRUŽNÝ, Ludvík. Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice : Městské muzeum v Čelákovicích, 1996. S. 116.  
 2. == SKRUŽNÝ, Ludvík. Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice : Městské muzeum v Čelákovicích, 1996. S. 213-226.  

Literatura

 • ČERNÝ, Jiří: Kult milostných mariánských obrazů ve výtvarném umění. Nástin nejčastěji zobrazovaných ikonografických typů na jižní Moravě, in O křesťanské výtvarné kultuře (sborník ze seminářů). Biskupství brněnské, s. 79-93.
 • ROYT, Jan: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999.
 • SKRUŽNÝ, Ludvík. Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice : Městské muzeum v Čelákovicích, 1996. S. 295.  
 • ŠTAJNOCHR, Vítězslav: Panna Maria divotvůrkyně: nauka o Panně Marii, mariánské ikonografii, mariánská poutní místa, Uherské Hradiště 2000,

Související články