Mississippi (řeka)

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Řeka Mississippi, její přítoky a povodí

Mississippi je největší řeka Severní Ameriky, která protéká Spojenými státy americkými od severu k jihu a ústící do Mexického zálivu.

Obsah

Říční systém Mississippi-Missouri

Mississippi je součástí říčního systému Mississippi-Missouri-Jefferson, který je s 6 275 km a plochou povodí 2 980 000 km² největším říčním systémem v Severní Americe a vytváří čtvrtou nejdelší řeku světa. Povodí Mississippi a jejich přítoků je třetí nejrozsáhlejší na světě, hned po Amazonce a Kongu.

Geografická charakteristika

Pramení v jezeře Itasca pouhých 446 m n. m., západně od Hořejšího jezera, a protéká deseti státy USA: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi a Louisiana. Nízký sklon toku řeky a její délka způsobují časté vytváření meandrů. Na horním toku pravostranných přítoků byly postaveny mnohé hydroelektrárny, střední a dolní tok je široký s četnými meandry. Využívá jej především lodní doprava. Řeka je splavná pro velké říční lodě již od Minneapolisu - v délce 3 130 km. Překážkami plavby jsou skalnaté prahy, pohybující se písky a kolísavý vodní stav. Mississippi ústí do Mexického zálivu rozsáhlou deltou (36 000 km²), do které přináší každoročně 400 milionů tun naplavenin. Celé povodí Mississippi je významnou dopravní cestou a je spojeno průplavy s Velkými jezery a povodím řeky Svatého Vavřince.

Přítoky

Mississippi v New Orleansu

Přítoky zleva:

Řeka Délka toku (km) Splavná část (km)
Chippewa 295 80
Wisconsin 692 322
Illinois 439 439
Ohio 1569 od střed. toku

Přítoky zprava:

Řeka Délka toku (km) Splavná část (km)
Minnesota 534 nesplavná
Des Moines 526 nesplavná
Missouri 3725 od Fort Bentonu
Arkansas 2334 1000
Red 1638 od Shreveportu

Související články

Reference


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Mississippi (řeka)
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Mississippi (řeka)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace