Řeka svatého Vavřince

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Řeka svatého Vavřince (BOHA)[1] [2] (anglicky Saint Lawrence River, francouzsky fleuve Saint-Laurent, mohawsky Kaniatarowanenneh) je řeka v Severní Americe, která zajišťuje odtok z Velkých jezer do Atlantského oceánu. Částečně tvoří hranici mezi Kanadou (provincie Ontario) a USA (stát New York) a pokračuje kanadskou provincií Québec. Vlastní řeka svatého Vavřince je přibližně 1200 km dlouhá (od odtoku z jezera Ontario k ústí do zálivu svatého Vavřince). Délka celé říční soustavy od pramenů řeky Saint Louis (přítok Hořejšího jezera) v Minnesotě je 3350 km. Povodí má rozlohu 1 269 000 km².

Obsah

Průběh toku

Na horním toku (od jezera Ontario k městu Cornwall slouží jako hranice mezi Kanadou a USA a níže protéká zcela po území Kanady. Dolina řeky se rozkládá v rozsáhlé tektonické propadlině na styku kanadského štítu a Appalačských hor. Mezi městy Prescott a Montreal řeka protíná úzký výběžek štítu. Úsek s peřejemi s převýšením necelých 70 m je dlouhý 175 km. K jeho obeplutí byly postaveny kanály. Pod městem Québec řeka vytváří estuár dlouhý 400 km a široký až 50 km, který se otevírá do zálivu svatého Vavřince). Břehy zálivu jsou vysoké a srázné.

Přítoky

Větší přítoky jsou Ottawa Saint-Maurice, Saguenay zleva a Richelieu zprava. Zprava se připojuje kanál od řeky Hudson (USA).

Vodní stav

Systém Velkých jezer a řeka Sv. Vavřince

Zdroj vody je smíšený (sníh a déšť). Průměrný průtok vody je u jezera Ontaro 6 750 m³/s a pod ústím Ottawy 7 800 m³/s. Led je na řece od prosince do dubna. Estuár nezamrzá a lodní doprava na něm je přerušena jen během jarního tání. Mořský příliv dosahuje až k městu Trois-Rivières. U Québecu dosahuje 5,5 m.

Využití

Spolu s Velkými jezery je důležitou součástí vodní cesty spojující vnitrozemí obou států s Atlantským oceánem. Na úseku mezi Montrealem a jezerem Ontario byla (kromě obchvatných kanálů) vytvořena kaskáda hydrouzlů s vodními nádržemi. Největší jsou hydroelektrárna svatého Vavřince na hranicích Kanady a USA a hydroelektrárny Boarnua a Robert-Sanders v Kanadě. Největší města přístavy na řece jsou Kingston, Cornwall, Montreal, Sorel, Trois-Rivières a Québec.

Literatura

Reference

  1. Index českých exonym: Standardizované podoby, varianty. 1. vyd. Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2006. 125 s., mapy. (Geografické názvoslovné seznamy OSN - ČR.) ISBN 80-86918-04-1. S. 68, 90.  
  2. Geografický místopisný slovník světa. 1. vyd. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0445-9. S. 773.  

Související články

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Řeka svatého Vavřince
Velká jezera

Hořejší jezero • řeka sv. Marie • Michiganské jezero • průliv Mackinac • Huronské jezero • řeka sv. Kláry • jezero sv. Kláry • řeka Detroit • Erijské jezero • Niagara / kanál Welland • Ontario • řeka sv. Vavřince

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace