Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Pécs

Z Multimediaexpo.cz


Pécs (česky: Pětikostelí, německy: Fünfkirchen, turecky Peçuy, chorvatsky Pečuh) je město v jižním Maďarsku, v župě Baranya na jihu země. Žije zde 159 000 obyvatel.

Obsah

Historie

Starověk a středověk

Mešita z osmanských dob
Pécská univerzita
Pécské železniční nádraží

Oblast dnešního Pětikostelí byla osídlená již odedávna, prvními doloženými obyvateli tu byli ale Keltové. Když sem přišli v 2. století Římané, našli tu již keltské kolonie, kde se pěstovalo víno. Z římských dob se dodnes dochovaly ještě části akvaduktu. Ve 4. století už bylo velmi důležitým křesťanským městem. Po pádu Západořímské říše se sem během stěhování národů nastěhovali Avaři a Slované, ke svojí říši ho připojil později i Karel Veliký. V 11. století zde vznikl benediktský klášter, v 13. století sem přišli dominikáni. Roku 1367 tu vznikla první univerzita v Uhersku. Zlomem ale byl rok 1526. Po bitvě u Moháče, kterou Ludvík Jagellonský prohrál, se zde, stejně jako v celém Uhersku usídlili Turci. Ti přebudovali kostely na mešity, vybudovali školy koránu, lázně a bazar; město bylo řízeno islámským právem Šaría. Osvobozeno bylo až po pádu Pešti a ústupu osmanských vojsk na jih.

Novověká doba

Od roku 1710, kdy skončily protihabsburské vzpoury, začalo opět prosperovat. Roku 1777 získalo od Marie Terezie městská práva, vznikla tu i právnická škola. O deset let později, v roce 1787 tu žilo již 8 000 lidí. Během revolučního roku 1848 bylo načas obsazené Chorvatskem, osvobodili ho opět Habsburkové. Od roku 1882 je napojené železnicí na Budapešť, což odstartovalo ještě větší rozvoj průmyslu. Za 1. světové války bylo obsazeno srbskými jednotkami, po Trianonské dohodě, kdy ztratili Maďaři Slovensko sem byla přestěhována i univerzita z dnešní Bratislavy (tehdy Pozsony). Během 2. světové války nebylo téměř poškozeno, na rozdíl od jiných měst a stále se rozrůstalo, připojovaly se k němu i okolní obce. V blízkosti města byly objevena naleziště uranu, jehož těžba zde rozšírila hornickou tradici hlubinné (a po 2. světové válce i povrchové) těžby černého uhlí severozápadně od města. V 80. letech minulého století tu žilo již 180 000 lidí. Po pádu socialismu byly zrušené některé továrny, navíc válka v nedaleké rozpadající se Jugoslávii odsud odradila velkou část turistů.
V roce 2010 bude Pécs hlavním evropským městem kultury.

Partnerská města

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Pécs