V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Polonium

Z Multimediaexpo.cz

Polonium
Polonium
Atomové číslo84
Relativní atomová hmotnost(209) amu
Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Elektronegativita (Pauling)2,0
Teplota tání254 °C (527 K)
Teplota varu962 °C (1235 K)
Hustota(alfa) 9,169 g.cm-3
Hustota(beta) 9,398 g.cm-3
Registrační číslo CAS7440-08-6

Polonium, chemická značka Po, lat. Polonium je nestabilní radioaktivní prvek, nejtěžší za skupiny chalkogenů. Byl objeven roku 1898 Marií Sklodovskou-Curie[1] a pojmenován na počest její vlasti – Polska. Chemicky patří mezi kovy.

Obsah

Výskyt, výroba, využití

Polonium je členem uran-radiové, neptuniové i thoriové rozpadové řady a v přírodě se proto vyskytuje v přítomnosti uranových rud. Právě z uranové rudy – jáchymovského smolince bylo polonium poprvé získáno jako elementární prvek, přestože se jeho koncentrace pohybuje v množství 0,1 mg na tunu.

Uměle se připravuje ozařováním bismutu 209Bi neutrony v jaderných reaktorech. V praxi nejvíce užívaným izotopem polonia je 210Po, který je silným alfa zářičem s poločasem rozpadu 138,4 dnů. Celkově je známo na 25 různých nestabilních izotopů polonia, praktický význam však má pouze již zmíněný 210Po a dále 208Po s poločasem rozpadu 2,9 let a 209Po s poločasem 103 roků. Praktické využití nalézají izotopy polonia jako alfa zářiče v medicíně a při odstraňování statického náboje v textilním průmyslu a výrobě filmů.

Ze zdravotního hlediska je polonium vysoce rizikový prvek a při manipulaci s ním musí být dodržována přísná bezpečnostní opatření. Dle oznámení londýnské policie byl poloniem 210Po otráven bývalý tajný agent Alexandr Litviněnko, který zemřel v roce 2006 v Londýně[2].

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Reference

  1. Curie P., Curie M., Comptes Rendus 1898, 126, 1101
  2. V těle exšpióna Litviněnka nalezli radioaktivní polónium

Externí odkazy

  • Periodická soustava a tabulka vlastností prvků [1]
  • Chemický vzdělávací portál [2]
  • WebElements (anglicky) [3]
  • Periodická tabulka prvků [4]Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Polonium