Románský sloh

Z Multimediaexpo.cz

Rotunda svatého Jiří na hoře Říp

Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy. Na východě Evropy se v té době prosazoval byzantský styl.

Vývoj slohu nebyl jednoduchý a vznikal na území bývalé Západořímské říše.

Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova Řím = Roma, protože je inspirován stavbami římského impéria. Vznikl v Itálii a odtud se šíří do Evropy. Je klasickým příkladem kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Šiřitelem a nositelem slohu je církev.

Románské umění bylo uměním v západních křesťanských zemích od začátku 11. až do pol. 13. století.

Do současnosti se zachovala řada církevních staveb, především kostelů. Kostely v západní Evropě tvořily v období mezi rokem 1000 a koncem 12. století podstatnou část stavební činnosti. Stavěly se však také paláce, hrady, kláštery, špitály a obytné domy - do současnosti se z nich většinou nic nezachovalo.

Obsah

Malířství

Fresky, z nichž se mnohé nezachovaly, byly v románských kostelech zcela běžné. Podobně jako plastiky také malby pokrývaly všechna volná místa. Respektovaly architekturu, aniž by se zabývaly perspektivou. Inspirovaly se miniaturami v rukopisných knihách. Ve čtyřech barvách (červenohnědá, bílá, šedozelená a modrá) líčily výjevy z bible nebo ze života světců. Kristus je znázorněn jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu.

Architektura

Klášter Santa María de Ripoll
Související informace můžete najít také v článku: Románská architektura
Pozůstatky mostu z 11. století, spojujícího okrsek královského paláce s bazilikou sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě.

Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu byl kámen a cihly (zdivo - kvádříkové, lomové a klasové). Vnější stěny nebyly omítnuté.

Charakteristické znaky

Církevní stavby

Církev stavěla kostely a kláštery.

Typ centrálního kostela

Typ podélného kostela

Nelomený oblouk románského slohu ve Zdíkově (dříve Přemyslovském) paláci v Olomouci

Kláštery

  • samostatná hospodářská jednotka
  • řídí se určitým řádem - regulí čili řeholí
  • zakládány panovníkem nebo šlechtou
  • střediska vzdělanosti

Světské stavby

Sovisející články

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Románský sloh