Šok ⇒ V Česku kavárna slaví a v USA začíná výrazně truchlit !!
Konec neudržitelné fialové politiky se blíží rychleji, než si myslíte !!

Start

Z Multimediaexpo.cz


Cizím slovem start, popřípadě i odvozeným slovem odstartování, označujeme celou řadu různých pojmů. Zcela obecně se jedná o synonymum, které označuje počátek (začátek) nějakého technického či společenského jevu či procesu.

Obsah

Sport

Nejznámější významy tohoto slova pochází patrně z oblasti sportu, ale i zde existuje několik dílčích významů :

 • počátek nějaké sportovní soutěže - závodu, turnaje, ligové soutěže, etapy apod., startování sportovní soutěžě z místa jejího startu často provádí osoba zvaná startér
 • označení místa, ze kterého se provádí start závodu doplněné o jeho jasně viditelné označení (někdy opatřené i s nápisem START)
 • může se jednat o odborný termín, kterým je popsána poloha závodníka na počátku závodu :
  • letmý start
  • nízký start
  • pevný start
  • vysoký start
 • existuje i přenesený význam slova, kdy je takto označena pouhá účast (de facto synonymum pro účast) sportovce v nějaké větší sportovní soutěži :

Doprava

Technika

 • slovo se kdysi používalo i při provozu počítačů, např. pro zahájení činnost programu (start programu) nebo i jeho dílčí části

Přenesené významy slova

V přeneseném významu slova lze slovem start označit každý počátek nějakého společenského jevu, který lze v přeneseném významu chápat jako hru či popřípadě technickou či ekonomickou soutěž (kupříkladu: start voleb, start hlasování, start privatizace, start evropské integrace, start digitálního vysílání atd. apod.)

Reference