Český úřad zeměměřický a katastrální

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním orgánem státní správy. Byl zřízen zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Tento zákon rovněž upravuje jeho působnost. ČÚZK sídlí v Praze, v jeho čele stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje prezident. ČÚZK disponuje vlastním rozpočtem a je přímo podřízen vládě, ve které je zastoupen ministrem zemědělství.

Hlavní náplní práce ČÚZK, resp. orgánů jím řízených, je zajištění státní správy v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim, kterou představuje katastr nemovitostí České republiky a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu.

Obsah

Struktura ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální řídí následující orgány:

Vedení ČÚZK

Předsedové

Místopředsedové

Adresa ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800
Praha 8 - Kobylisy
182 11

tel.: 284 041 111
e-mail: cuzk@cuzk.cz

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace