Olomoucký kraj

Z Multimediaexpo.cz


Olomoucký kraj leží ve střední a severozápadní části Moravy (většina území), a také na severozápadě Českého Slezska (téměř celý okres Jeseník). Na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem. Na severu hraničí s polskými vojvodstvími Dolnoslezským (Województwo dolnośląskie) a Opolským (Województwo opolskie).

Obsah

Přírodní podmínky

Průměrná nadmořská výška více méně klesá od severu k jihu. O nejvyšší moravské pohoří Hrubý Jeseník (Praděd, 1 491 m) se Olomoucký kraj dělí se sousedním Moravskoslezským krajem; po hřebeni Jeseníků také vede stará zemská hranice mezi Moravou a Slezskem. Západ a jihozápad kraje pokrývají výběžky Českomoravské vrchoviny, na východní hranici se zvedají Oderské vrchy. Jihovýchodní část kraje vyplňují úrodné nížiny a pěkná města na Hané.

Od severu k jihu krajem protéká řeka Morava, do jejíhož povodí patří většina území kraje. Morava se na rakousko-slovenské hranici vlévá do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře. Okrajové části kraje na severu (za hradbou Jeseníků) a severovýchodě odvodňuje řeka Odra do Baltského moře.

V Olomouckém kraji leží nejhlubší propast v Česku, Hranická propast (−274,5 m). Zajímavé přírodní oblasti jsou Litovelské Pomoraví, přírodní park Sovinecko a Velký Kosíř. Oderské vrchy a Nízký Jeseník jsou plné hustých lesů a meandrujících potoků.

Administrativní členění

Území kraje je vymezeno územími okresů:

Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a samosprávné kraje se od té doby pro účely státní správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností, ty dále na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Kromě bývalých okresních měst vykonávají rozšířenou působnost státní správy na území kraje ještě tyto obce:

V kraji je 399 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností. Statut města má 30 obcí. Sídelním městem hejtmana a hlavní městem kraje je statutární město Olomouc.

Počet okresů: 5
Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností: 13
Počet správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem: 20
Počet obcí: 399
Z toho měst: 30
Počet vojenských újezdů: 1

Historie

Kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky vznikl v roce 2000.

Olomouc v minulosti soupeřila s Brnem o vedoucí postavení na Moravě. Už za Přemyslovců byla Morava rozdělena na úděl Olomoucký, Brněnský a Znojemský. Později se Brno stalo sídlem moravských zemských stavů, ale i potom se stavy scházely střídavě v Olomouci a Brně. Komunistickou reformou z roku 1948 pak s účinností od 1. ledna 1949 zaniklo členění na země a vznikl Olomoucký kraj, který byl výrazně větší než moderní Olomoucký kraj. 1. července 1960 pak byl tento kraj na základě další reformy rozdělen mezi kraj Severomoravský, Jihomoravský a Východočeský, které jako jednotky územního členění státu existují dosud. Další reformou roku 2000 vzniká na částech území krajů Jihomoravského a Severomoravského kraje samosprávný Olomoucký kraj.

Olomouc je také sídlem arcibiskupství křesťanské i pravoslavné církve, spravujícího zhruba celou Moravu a České Slezsko.

Statistické údaje

Olomoucky kraj-mapka.jpg
Statistické údaje 2007
Okresy Rozloha Počet obyvatel Hustota o. Počet obcí
Olomouc 1.620 228.831 141 95
Prostějov 777 110.678 142 97
Přerov 844 134.265 159 104
Šumperk 1.313 124.745 95 77
Jeseník 718 41 891 58 24

Obyvatelstvo

  • k roku 2001 - 643 817 obyv
  • asi k 31. 12. 2003 - 640 680 obyv.
  • 31. 12. 2004 - 635 126 obyv.
  • červen 2005 - 639 161 obyv.
  • 31. 12. 2006 - 639 894 obyv.
  • roku 2007 - 640 410 obyv.

Hospodářství

Nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu (zpracovatelsko-strojírenský, kovodělný, elektrické a optické přístroje). Plochy zemědělské půdy jsou rozsáhlé, přesto se zaměstnanost v zemědělství neustále snižuje. Avšak je to vhodné prostředí pro brigádníky. Celý kraj je atypický. U Hranic s Polskem je nížina, pak Jeseníky a na jihu opět nížinatý povrch doplněný typickými bohatými Hanáckými městy a obcemi protkanými železniční sítí, i vznikající hustou sítí dálnic.

Turisticky nejnavštěvovanější místa kraje

Doprava

Ze západu na východ krajem prochází český „hlavní železniční tah“ z Prahy přes Pardubice, Zábřeh, Olomouc, Přerov, Hranice a dále na Ostravsko a na Slovensko či do Polska. Dálniční tah spojuje Olomouc s Brnem na jihu, pokračování na severovýchod do Ostravy už je téměř hotové. V Olomouci se nachází také jedna z nejstarších tramvajových sítí.

Integrovaný dopravní systém: Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK).

Věda a vzdělání

V Olomouci sídlí Univerzita Palackého, která byla založena již v roce 1573 a tím se řadí po Karlově univerzitě za 2. nejstarší univerzitou na našem území. V současnosti má okolo 25 000 studentů a prozatím osm fakult. Univerzita Palackého není však jedinou vysokou školou se sídlem v Olomouci. Byla zde založena rovněž Moravská vysoká škola sídlící v budově Regionálního centra Olomouc. Na této škole je jedna fakulta se třemi obory. Dále pak nově vzniklá neuniverzitní Vysoká škola logistiky se sídlem v Přerově zakončená magisterským studiem.

Univerzita Palackého

Moravská vysoká škola v Olomouci

Vysoká škola logistiky (Přerov)

Vyšší odborné školy

Olomouc:

  • Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
  • Vyšší odborná škola sociální - CARITAS
  • Vyšší odborná škola sociální a teologická - DORKAS

Průmyslové podniky kraje

Moravské železárny Olomouc(http://www.mzol.cz/)
Hanácké železárny (http://www.hzap.cz/rozruch/)
Sigma Group Lutín (http://www.sigmagroup.cz/)
MEZ Mohelnice (http://www.mezmohelnice.cz/)
Mora Moravia Olomouc(http://www.mora.cz/)
Cement Hranice(http://www.cement.cz/)
Tondach Hranice (http://www.tondach.cz/)
Precheza Přerov(http://www.precheza.cz/www/index.htm)
Solné Mlýny Olomouc (http://www.solnemlyny.cz/)
Nestlé Česko (závod ZORA)(http://www.nestle.cz/onestle/zora.htm)
Adriana Litovel (http://www.adriana.cz/cz/index.php)
TON Bystřice pod Hostýnem (http://www.ton.cz/) Bystřice pod Hostýnem leží ve Zlínském kraji
PANAV, a.s., Senice na Hané (http://www.panav.cz/)
GEMO Olomouc(http://www.gemo.cz/gemo/default.asp)
Timken v Olomouci (http://www.timken.com/)
Hella Mohelnice (http://www.hella.cz/)

Příbuzná témata

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Olomoucký kraj
  Administrativní dělení České republiky
Územní kraje v České republice

Praha (samostatná územní jednotka na úrovni kraje) • Středočeský kraj (Praha) • Jihočeský kraj (České Budějovice) • Západočeský kraj (Plzeň) •
Severočeský kraj (Ústí nad Labem) • Východočeský kraj (Hradec Králové) • Jihomoravský kraj (Brno) • Severomoravský kraj (Ostrava)

Samosprávné kraje v České republice

Hlavní město PrahaStředočeský kraj (Praha) • Jihočeský kraj (České Budějovice) • Plzeňský kraj (Plzeň) • Karlovarský kraj (Karlovy Vary) • Ústecký kraj (Ústí nad Labem) •
Liberecký (Liberec) • Královéhradecký kraj (Hradec Králové) • Pardubický kraj (Pardubice) • Kraj Vysočina (Jihlava) • Jihomoravský kraj (Brno) •
Olomoucký kraj (Olomouc) • Moravskoslezský kraj (Ostrava) • Zlínský kraj (Zlín)

       Olomoucký kraj
Okresy kraje:

Jeseník • Olomouc • Prostějov • Přerov • Šumperk

   Největší města:

Olomouc • Přerov • Prostějov • Šumperk • Hranice • Zábřeh • Šternberk • Jeseník • Uničov • Litovel