Šok ⇒ Ruské vítězství – velmi mrazivá předpověď profesora z vojenské akademie !
Gigantická chyba – Západ, ČeskoSlovensko i Ukrajina opět hrubě podcenily Rusko !
Ukrajina zruinuje všechny Evropany. Rusko stále diktuje válečné podmínky !

Balustráda

Z Multimediaexpo.cz

Balustráda (z franc. balustrade - zábradlí, hrazení, brlení) je individuálně tvarované, ozdobné zábradlí, vytvořené pomocí nízkých sloupů, tzv. baluster neboli balustrových kuželek krytých zpravidla překladem. Uplatňuje se většinou na schodištích, terasách a balkonech. Může být přímá, ale často bývá i křivkově tvarovaná. Balustráda je vždy vytvořena z kamene nebo materiálu kámen imitujícího: štuku, dřeva, v novější době také často z betonu.

Vedle základního významu slova, kterým se rozumí balustráda tvořená pomocí jednotlivých sloupků – balustrových kuželek se tímto slovem může rozumět obecně jakékoli kamenné či kámen napodobující prolamované zábradlí složené z jednotlivých dílců, například z kružbových obrazců nebo různě proplétaných prutů.

Přestože je balustráda (v původním významu slova) anitikizující prvek, v antickém Řecku a Římě se zřejmě nepoužívala. Nalezneme je však v asyrských palácích kde jsou užity ve spodní části okenních otvorů. Jejich masivní rozšíření počíná v 15. století na balkonech benátských a veronských paláců.[1] Balustrády jsou hojně užívány v renesanci, baroku a také v 19. století v období neoslohů.

Za Alpami byly především v období pozdní gotiky často používány gotické balustrády. Neklasicky tvarované balustrády, tvořené například volutami či různě se proplétajícími pruty, které jsou v podstatě neklasickou variací balustrového sloupku, ale často nalézáme i v baroku a rokoku. Zcela svébytnou podobu balustrád pak nalezneme v mimoevropské, například islámské či indické architektuře.

Galerie

Reference

  1. Wittkower, Rudolf; Palladio and English Palladianism. Thames and Hudson, London, UK 1974, kapitola „The Renaissance baluster and Palladio“.
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Balustráda