Dioxiny

Z Multimediaexpo.cz

Strukturní vzorec dioxinů

Dioxiny je obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných organických heterocyklických sloučenin, odvozených od dibenzo(b,e)(1,4)dioxinu, obsahujícího šestičlenný 1,4-dioxanový cyklus. Většinou se mezi ně řadí i polychlorované deriváty dibenzofuranu.

Obsah

Vlastnosti

Dioxiny se v přírodě velmi pomalu rozkládají (podobně jako další halogenované organické sloučeniny) a díky své rozpustnosti v tucích mají schopnost se akumulovat v tukových tkáních. Nejznámějším dioxinem je 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), který vzniká nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek, například dichlorbenzenu.

Ve velmi vysokých dávkách způsobují dioxiny trvalé poškození pokožky známé jako chlorakné. V nízkých dávkách je dioxinům připisována teratogenita (vývojová toxicita) a karcinogenicita. Karcinogenita TCDD byla potvrzena v roce 2001, kdy byl dioxin překlasifikován ze skupiny „pravděpodobný karcinogen“ na „známý karcinogen“. Na rozdíl od většiny jiných toxických látek či karcinogenů není pro dioxin stanovena bezpečná dávka; předpokládá se, že je škodlivý v jakékoliv detekovatelné koncentraci. Některé zdroje dokonce udávají, že TCDD je nejsilnější známý karcinogen.

Havárie a skandály

Americké letadla rozprašují Agent Orange během války ve Vietnamu

Agent Orange

Dioxin je rovněž spojován s negativními trvalými zdravotními následky mezi veterány vietnamské války a vietnamským obyvatelstvem v oblastech kde byl aplikována směs herbicidů známá jako Agent Orange. Jeden z herbicidů z této směsi byl během výrobního procesu často kontaminován stopovými koncentracemi dioxinu.

Čeští odborníci se budou podílet na vyčištěním Vietnamu od jedovatých dioxinů, které ho zamořily během války s USA v 60. a 70. letech minulého století. V první fázi půjde o odebírání vzorků a měření, v budoucnu i o dekontaminaci v oblasti Phu Cat, kde byly americké vojenské základny skladující Agent Orange.[1]

Spolana Neratovice

Letecký pohled na areál chemičky

Na výrobě tohoto herbicidu se podílela rovněž Spolana Neratovice, v jejímž areálu se dodnes nachází skupina objektů zamořená dioxiny.[2] Tyto objekty představují jisté riziko i do budoucna, zejména kvůli nebezpečí povodní. Právě dioxiny jsou spojovány s vysokou úmrtností zaměstnanců Spolany na rakovinu koncem 60. a začátkem 70. let.

V listopadu 2002 zveřejnila organizace Greenpeace výsledky analýz vzorků půdy a zemědělských produktů z obce Libiš, které prokázaly vysoké koncentrace dioxinů mnohonásobně překračující limity Evropské unie i limit hlavního hygienika. V kachnách a slepičích vejcích bylo až 15-krát více než limit EU. Spolana nález bagatelizoval tvrzením, že dioxiny vznikají též jízdou v automobilu a že zamoření pozemků si prý lidé mohli způsobit sami třeba pálením starých pneumatik nebo zaplavením nábytku povodněmi…[3]

V roce 2004 zveřejnil Státní zdravotní ústav výsledky rozborů krve šedesáti obyvatel obcí kolem Spolany - (Neratovice, Libiš a Tišice) a zjistil, že zhruba dvakrát vyšší hladinu dioxinů než o lidí žijících na Benešovsku.[4]

Seveso

Velký únik dioxinů byl zaznamenán v roce 1976 v italském Sevesu severně od Milána, kde došlo k havárii chemičky švýcarské firmy Givaudan, která byla součástí koncernu Hoffmann-Leroche. Továrna vyrábí i herbicid TCP používaný k likvidaci dřevnatých plevelů. Do ovzduší unikly asi dva kilogramy dioxinu, které zamořily téměř 2 tisíce hektarů v okolí. V továrně se v době výbuchu pohybovalo několik zaměstnanců, kteří závadu během dvaceti minut odstranili. Teprve po 17 dnech továrna přiznala, že uniklý plyn obsahoval i dioxiny. Na následky otravy onemocnělo asi 200 lidí.[5]

Times Beach

Zamoření dioxiny vedlo v roce 1978 k evakuaci a hermetickému uzavření St. Louiského předměstí Times Beach (Missouri, USA), kde byl při úpravě cest použit vyjetý motorový olej smíšený s průmyslovým odpadem z továrny vyrábějící Agent Orange.

Otrava Viktora Juščenka

Tvář Viktora Juščenka poznamenaná otravou dioxiny

V roce 2004 byl dioxin patrně použit k otrávení ukrajinského prezidentského kandidáta Viktora Juščenka, jehož tvář byla znetvořena tzv. chlorakné. Vysoké koncentrace dioxinů prokázali v jeho těle rakouští lékaři.[6].

Kontaminované maso v Irsku

Počátkem prosince 2008 irská vláda nařídila stáhnout z trhu všechny produkty z vepřového masa domácí výroby kvůli kontaminaci dioxinem. Testy zjistily, že obsah dioxinů přesáhl až 200-krát bezpečnou úroveň. Příčinou dioxinového zamoření bylo kontaminované krmivo jednoho z dodavatelů. Dioxiny byly zjištěny na 45 farmách. Předběžné výsledky šetření podle vlády ukázaly, že kontaminace dioxiny začala už v září 2008.[7] Preventivní opatření učinila i Evropská unie, neboť kontaminované vepřové maso se mohlo dostat do 12 členských států EU a do 9 zemí mimo EU. Mimo jiné šlo o Německo, Británii, Francii, Itálii nebo Polsko.[8] Např. německé ministerstvo pro ochranu spotřebitelů vyzvalo prodejce masa, aby irské maso stáhli z prodeje. [9] Do polských obchodů se mohlo dostat až 600 tun vepřového masa obsahujícího dioxin z Irska. Maso dovážely potravinářské firmy ve velkopolském, lodžském a mazovieckém vojvodství, odkud se mohlo dostat do celého Polska.[10] Členské země EU zablokovaly veškeré dodávky irského vepřového a produktů z něj.[11]

Zvýšené koncentrace dioxinů potvrdily testy i u části irského hovězího dobytka, který konzumoval kontaminované krmivo. Nepovolené hladiny dioxinu byly zjištěny u 3 z 11 prověřovaných stád.[12] Irsko však oznámilo, produkty z hovězího z trhu stahovat nehodlá.[13] Nakonec byl omezen dovoz irského vepřového masa do 23 zemí a bylo zlikvidováno 100 tisíc prasat. Zaniklo téměř 2000 pracovních míst, náklady irské vlády se odhaddovaly na necelých 200 milionů euro.[14]

Kontaminované krmivo, maso a vejce v Německu

Koncem roku 2010 byl odhalen zvýšený obsah dioxinů v průmyslově vyráběných krmivech pro zvířata. Tato dioxinová aféra se dotknula i Česka, které odebírá z Německa významné množství potravinářského zboží.

Podrobnosti najdete v článku: Dioxinový skandál v Německu

Vznik a likvidace

Dioxiny vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek popřípadě při spalování jakýchkoli organických látek v přítomnosti chloridových iontů. Dioxiny dále vznikají při spékání (sintrování) železných rud, bělení papíru a jako vedlejší produkt výroby chlorovaných herbicidů. Významnými zdroji dioxinů mohou být rovněž spalovny komunálního odpadu. Dioxiny vznikají i při přírodních procesech jako jsou erupce sopek a lesní požáry. Likvidace dioxinů je velice obtížná. Je možné jejich spalování za velmi vysoké teploty (nad 1200 °C), ale i pak dochází k tzv. syntéze de-novo. Existují i specializované technologie chemického rozkladu dioxinů (BCD, GPCR atd.).[15]

Související články

Literatura

Reference

 1. Češi pomůžou Vietnamu vyčistit zemi od jedovatých dioxinů z války, 27.11. 2008
 2. Greenpeace o případu zamoření Spolany
 3. Miroslav Šuta: Dioxinové kachny „made in Spolana“, Sedmá generace, 3/2003
 4. Miroslav Šuta: New York, urputné chemikálie a nemocné srdce, 31.3.2008
 5. Co se stalo v SEVESU ?
 6. Martina Mašková: Předák ukrajinské opozice přestál otravu dioxinem, BBC, 13. prosince 2004
 7. ČTK: Irsko stahuje z trhu vepřové kvůli kontaminaci dioxinem, 7.12.2008
 8. Irsko stáhlo z trhu vepřové kvůli kontaminaci dioxinem, opatření chystá i EU, 8.12.200
 9. Nemecko sťahuje z trhu bravčové mäso importované z Írska - obsahuje dioxíny
 10. Martin Dorazín: Nebezpečné irské maso se mohlo dostat do Polska, Český rozhlas, 8.12.2008
 11. Irsko stáhlo z trhu vepřové kvůli kontaminaci dioxinem. Český rozhlas, 8.12.2008
 12. Testy našly dioxin i v irském hovězím
 13. ČT24:Toxické je v Irsku i hovězí, 9.12.2008
 14. Česko chce změnit štítkování potravin
 15. transparentnost.ecn.cz/

Externí odkazy