Exkláva

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Exkláva je část vlastního území, které se nachází na území, které je zcela obklopené územím cizího státu (resp. cizích států). Pojem byl převzat z francouzského exclave, původně pochází z latinského ex (z, vně, pryč) a clavis (mísa).

Schematické znázornění

Exkláva přitom nemusí být vždy i enklávou. Pomocí schematického znázornění vpravo lze problematiku vysvětlit takto: území x a y jsou exklávami státu A (území z, spojené se státem A jakýmsi koridorem, je jeho zcela normálním územím). Území x je přitom z hlediska státu B enklávou, zatímco území y není enklávou v žádném případě (hraničí i se státem C). Vnitrozemské exklávy:

  • Nachičevan, ležící mezi Arménií, Tureckem a Íránem, jež je součástí Ázerbájdžánu
  • dříve několik pozemků a malých území Západního Berlína, ležících na území NDR
  • Nizozemsko-belgické dvojměstí Baarle-Hertog/Baarle-Nassau, které tvoří soustavu několika exkláv Belgie na území Nizozemí. Státní hranice přetíná ulice i domy a je velkou turistickou atrakcí.
  • Komplikovaná soustava 200 bangladéšských a indických exkláv (obsahující světově unikátní kombinaci tří vnořených enkláv) na území indického kraje Koch Bihar a sousední Bangladéše, z nichž některé jsou velké jen několik hektarů.

Poněkud rozdílné interpretace existují v otázce, jak posuzovat území, která jsou se státem, ke kterému patří, spojena mořskou cestou. Tento rozdíl je v zásadě podružný a je věcí náhledu:

Dále se exkláva nesmí zaměňovat se statusem exteritoriálního území.

Související články

Externí odkazy