London Congestion Charge

Z Multimediaexpo.cz

Mapa Londýna s vyznačením zpoplatněné zóny

London Congestion Charge (LCC) je poplatek za vjezd vozidel do vymezené oblasti centra Londýna. Londýn není jediným městem, kde je podobný poplatek zaveden ale v roce 2005 byl největším městem, které podobný poplatek uplatňuje. Za správu tohoto poplatku zodpovídá Transport for London.

Obsah

Historie

Označení oblasti LCC na Tower Hill (A100)

Důvodem zavedení tohoto poplatku byla podpora použití městské hromadné dopravy, vozidel méně znečišťujících životní prostředí jako například kola a motocykly místo osobních aut a dodávkových aut. To mělo zmenšit dopravní zácpy a umožnit rychlejší, lépe plánovanou a méně znečišťující dopravu. TfL uvádí, že většina prostředků získaných z poplatku je investovaná do rozvoje městské hromadné dopravy.

LCC je uplatňován od 17. února 2003. Současná výše denního poplatku je 8 £ a musí ho platit vlastníci vozidel, která vjíždějí, vyjíždějí nebo projíždějí v období od 7:00 do 18:30 od pondělí do pátku oblastí, která je pro LCC vymezena.

Pokud není tato taxa zaplacena do 10:00, je zvýšena na 10 £. Toto opatření má snížit počet lidí platících na poslední chvíli. Není-li platba uskutečněna do půlnoci dne, kdy byla cesta uskutečněna, zvyšuje se na 50 £. Původní výše poplatku do 4. července 2005 byla 5 £.

Některé typy vozidel jako například autobusy, minibusy, taxi a vozy záchranné služby, policie a požární ochrany, motocykly vozy používající alternativní palivo a jízdní kola jsou zproštěny platby tohoto poplatku (prakticky je vyžadována registrace).

Obyvatelům s trvalým bydlištěm v rámci oblasti LCC je poskytována 90 % sleva, v případě že uhradí minimálně poplatek za týden nebo více.

Výsledky uplatnění LCC po prvním půlroce, publikované TfL, uvádějí pokles dopravy o cca 30 %. Asi 60 % z této části byl přesun na využití městské hromadné dopravy a asi 25 % na přizpůsobení trasy mimo oblast zóny.

V září 2005 bylo rozhodnuto o rozšíření zóny LCC západním směrem a tato změna má platit od února 2007. Rozšíření má zahrnovat zbytek Westminsteru a Kensington a Chelsea.

Vymezení oblasti LCC

Dodávkové automobily kontrolující vozidla v oblasti LCC

Hranice v nichž se v současnosti uplatňuje LCC se občas označuje pojmem London Inner Ring Road. Hranici tvoří následující ulice – Pentonville Road, City Road, Old Street, Commercial Street, Mansell Street, Tower Bridge Road, New Kent Road, Elephant and Castle, Vauxhall Bridge Road, Park Lane, Edgware Road, Marylebone Road a Euston Road.

Oblast LCC tak zahrnuje finanční centrum města - City a hlavní obchodní a zábavní centrum – West End. V této oblasti ačkoli je finančním a komerčním centrem, žije asi 136 000 obyvatel. Cesta pouze po hranicích této oblasti není zpoplatněna.

Použitá technika

Prostor oblasti je sledován 240 kamerami, z nichž 180 je umístěno na hranicích zóny. Existují i mobilní zařízení vybavená kamerami, které mohou být libovolně rozmísťovaná po oblasti.

Odhaduje se, že asi 98 % vozidel, které se v oblasti pohybují, je zachyceno kamerovým systémem. Data z kamer jsou přenášena do centra, kde je automatizovaným systémem identifikována poznávací značka vozidla. Takto zpracovaná poznávací značka je porovnána s registrem vozidel, za které jejich vlastníci zaplatili poplatek.

Zatímco soukromí vlastníci vozidel jsou vedeni k tomu aby zaplatili za své auto dopředu, platí pro obchodní společnosti jiný model. Společnost provede u TfL registraci skupiny svých vozidel a poplatek platí jen za vozidla, která jsou rozpoznána v rámci oblasti LCC.

Ekologické a dopravní efekty

Po zavedení systému došlo ke snížení počtu vjíždějících automobilů do zóny o 30 % a ke snížení počtu ujetých vozokilometrů v zóně o 30 %. Celkově poklesly emise prachových částic a oxidů dusíku o 12 % a oxidu uhličitého o 19 %.[1]

Reference

  1. Miroslav Šuta, Miroslav Patrik: Aby se ve městě dalo dýchat, (Ekologický institut Veronica, Brno 2010 ISBN 978-80-87308-02-8)

Externí odkazy