Měrná tepelná kapacita

Z Multimediaexpo.cz

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia).

Měrná tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je nutné u přesnějších hodnot uvádět, k jaké teplotě látky se vztahuje.

Obsah

Značení

  • Značka:
  • Základní jednotka SI: Joule na kilogram a kelvin, zkratka , popř. (joule na kilogram a stupeň Celsia, J/(kg °C))
  • Další jednotky: kalorie na kilogram a stupeň Celsia cal/(kg °C)

Vzorec

Teplo potřebné k ohřátí tělesa o hmotnosti m o teplotu lze vypočítat pomocí vztahu.

kde , T1 je počátetční a T2 je konečná teplota tělesa, c je měrná tepelná kapacita látky daného tělesa.

Vlastnosti

Hodnota měrné tepelné kapacity je závislá na teplotě. Pro větší teplotní intervaly se zavádí střední měrná tepelná kapacita .

K určování hodnot měrného tepla se využívá kalorimetrická rovnice.

U plynů se rozlišuje měrná tepelná kapacita při stálém tlaku, která se označuje , a měrná tepelná kapacita při stálém objemu, která se označuje . Vztah mezi těmito měrnými tepelnými kapacitami udává Poissonova konstanta a Mayerův vztah.

Příklad hodnot

Látka c []
voda 4 180
vzduch (0˚C) 1 003
ethanol 2 460
led 2 090
olej 2 000
železo 450
měď 383
zinek 385
hliník 896
platina 133
olovo 129

Související články