Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Národní památkový ústav

Z Multimediaexpo.cz

Budova NPÚ v Telči

Národní památkový ústav (NPÚ) působí v České republice jako státní příspěvková odborná organizace památkové péče. Působí na území celého státu za pomoci územních odborných pracovišť, která postupně vznikají ve všech krajích. Národní památkový ústav vznikl k 1. lednu 2003 podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších přepisů po zániku okresních úřadů. Činnost NPÚ je dále upravena vyhláškou ministerstva kultury České republiky č. 66/1988 Sb. Ministerstvem kultury vydaný statut ukládá Národnímu památkovému ústavu starost o památky z hlediska praktického (propagace, stálé využití), odborného poradenství (pomoc vlastníkům památek, konzervátorům a dalším orgánům státní památkové péče), teoretického (zpracovávání koncepce dlouhodobého rozvoje státní památkové péče a její metodologie), dokumentačního (vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky ), výzkumného (archeologické výzkumy), vzdělávacího (vzdělávání pracovníků v oboru státní památkové péče) a hospodářského (vybírání poplatků v souvislosti s využitím kulturních památek).

Obsah

Památky v péči NPÚ

Ve správě NPÚ je 103 památkových objektů, hradů, zámků, klášterů, kostelů, souborů lidové architektury, zahrad, parků a technických památek. Většina z nich je zpřístupněná a nabízí návštěvníkům možnost prohlídky v rámci jednoho a více návštěvnických okruhů.´ Část z památek spravovaných Národním památkovým ústavem je bezbariérově přístupná.

Pracoviště NPÚ

Literatura

  • Kuča, K. 2009: Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Praha, ISBN 978-80-87104-44-6
  • Jančo, M. - Šefců, O. 2009: Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2. Praha, ISBN 978-80-87104-47-7
  • Jančo, M. - Burešová, K. - Šefců, O. 2007: Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. Praha, ISBN 978-80-87104-09-5

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Národní památkový ústav