Promoce

Z Multimediaexpo.cz

Slavnostní akademický průvod během promoce na University of Canterbury.

Promoce (z lat. promotio, od pro-moveo, postrčit, podpořit) znamená obvykle univerzitní obřad udělení akademického titulu. Pod vlivem angl. promotion se slovo někdy užívá i ve smyslu propagace, reklamní akce.

Obsah

Univerzitní promoce

Promoce je slavnostní obřad udělování akademických titulů nebo vědeckých titulů jednotlivým osobám, který následuje po řádném formálním ukončení vysokoškolského studia. V České republice nemá promoce právní význam a titul se získává ukončením studia (závěrečnou zkouškou). Promoce je slavnostní společenskou událost veřejné povahy, které se zúčastní na jedné straně ti lidé, kterým je titul udělován a kteří mají být promováni, na druhé straně pověřený promotor (obvykle profesor), který promoci zahajuje a předává studentům diplomy, dále rektor nebo prorektor, děkan a pedel příslušné vysoké školy resp. fakulty a konečně veřejnost - zpravidla příbuzní a známí promovaných osob. Po projevech rektora a děkana promotor přečte promoční slib a studenti se k němu přihlašují, například latinským SPONDEO AC POLLICEOR (v překladu "Zavazuji se a slibuji"). Vzhledem ke slavnostní (obřadní) povaze události se promoce provádí ve vhodných společenských prostorách, pokud má příslušná vysoká škola prostory vlastní, nazývají se obvykle aula (např. aula Karolina tradičně slouží pro promoce absolventů Karlovy Univerzity v Praze, nebo Vencovského aula pro promoce na Vysoké škole ekonomické v Praze), pokud vysoká škola vlastní vhodné prostory pro konání promocí nemá k dispozici, užívá nějaké jiné veřejné společenské síně (v Praze např. Obecní dům) apod.

Související články

Literatura

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Promoce