Unitární stát

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Unitary states.png
Unitární státy zobrazeny modře

Unitární stát je z hlediska státního zřízení typem státu, v němž existuje jediná soustava nejvyšších státních orgánů, jediná zákonodárná moc a výkonná moc, jedno státní občanství. Jedná se tedy o opak federace; nižší územní celky unitárních států nemají prvky, které jsou typické pro spolkové země nebo spolkové či svazové státy, nebo španělská autonomní společenství (vlastní ústava, parlament, vláda, hymna apod). Největším unitárním státem je Čína. V unitárních státech se i přesto mohou vyskytovat celky s různým stupněm autonomie, o jejímž rozsahu rozhodují orgány unitárního státu. V ústavě unitárního státu je stanoveno, jaké kompetence má stát a jaké autonomní celky. Příkladem takových unitárních států jsou Finsko, Francie, Ukrajina, Itálie i Česká republika.

Související články