Akuzativ

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích. Označuje objekt, který se pojí se slovesem. V mnohých jazycích také pro objekty s některými nebo i všemi předložkami. Akuzativ existuje, nebo někdy existoval ve všech indoevropských jazycích, včetně latiny, sanskrtu, řečtiny, němčiny, ruštiny a češtiny, v ugrofinských jazycích a semitských jazycích.

Obsah

Akuzativ v češtině

Akuzativ je v češtině tak zvaný 4. pád. Ptáme se na něj pomocí otázek (vidím) koho?, co?.

Střední rod

Ženský rod

Mužský rod

U mužského rodu a vzorů pán, hrad, muž a stroj se dá pomocí akuzativu rozlišit životnost. Životné vzory mají akuzativ jednotného čísla odlišný od nominativu.

Akuzativ v angličtině

Moderní angličtina už pády nemá, ale přesto v ní několik zbytků akuzativu zbylo, například v zájmenech.

Akuzativ v němčině

V němčině je akuzativ 4. pád. Pojí se s některými předložkami jako např. bis, durch, für, ohne atd. Příklady osobních zájmen:

 1. ichmich
 2. dudich
 3. erihn / sie, sie / es, es

Množné číslo:

 1. wiruns
 2. ihreuch
 3. siesie

Akuzativ ve španělštině

Ve španělštině je akuzativ 4. pád. Příklady osobních zájmen:

 1. yome
 2. te
 3. el/ellale

Množné číslo:

 1. nosotrosnos
 2. vosotrosos
 3. ellos/ellasles

Akuzativ ve finštině

Objekt slovesa se ve finštině se vyjadřuje buď pomocí akuzativu nebo partitivu. Akuzativ sám pak má až na výjimku u osobních zájmen shodný tvar s genitivem. Použití buď akuzativu nebo partitivu u jmen má v některých případech podobnou funkci jakou má v češtině vid u sloves. Akuzativ se používá tam, kde se předpokládá ukončenost děje (tedy jakoby dokonavý vid), partitiv pak tam, kde se jedná o děj, který bude v budoucnosti ještě pokračovat.

Příklady osobních zájmen:

 1. minäminut (nominativ, akuzativ)
 2. sinäsinut
 3. hänhänet

Množné číslo:

 1. memeidät
 2. teteidät
 3. heheidät

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace