Přechodný kov

Z Multimediaexpo.cz

Přechodné kovy (přechodové kovy, tranzitivní kovy, tranzitivní prvky) lze definovat dvěma způsoby:

Definice IUPAC tedy vylučuje zinek (atomové číslo 30), kadmium (48) a rtuť 80) z tradičně chápané třídy přechodových kovů.

  • Uvažujeme-li i (nestálé a radioaktivní) transurany, patří mezi přechodové kovy také prvky s atomovými čísly 103-112, případně (podle definice IUPAC) jen 103-111.
  • První definice je jednodušší a všeobecně užívaná a zahrnuje 30 (v případě započtení transuranů 40) prvků.
  • Název "přechodné" či „přechodové“ vyjadřuje postavení těchto prvků v periodické tabulce prvků. V každé z period, ve kterých se vyskytují, vykazují tyto prvky postupné přidávání elektronů do d atomových orbitalů. Takto přechodové kovy představují přechod mezi grupou „2“ elementů (kovů) alkalických zemin: vápníkem, stronciem, bariem) a grupou „13“ elementů (galium, indium, thalium).

Obsah

Seznam přechodných kovů

Tabulka obsahuje všechny prvky, které odpovídají první definici přechodného kovu.

Skupina 3 (III B) 4 (IV B) 5 (V B) 6 (VI B) 7 (VII B) 8 (VIII B) 9 (VIII B) 10 (VIII B) 11 (I B) 12 (II B)
4. perioda Sc 21 Ti 22 V 23 Cr 24 Mn 25 Fe 26 Co 27 Ni 28 Cu 29 Zn 30
5. perioda Y 39 Zr 40 Nb 41 Mo 42 Tc 43 Ru 44 Rh 45 Pd 46 Ag 47 Cd 48
6. perioda Lu 71 Hf 72 Ta 73 W 74 Re 75 Os 76 Ir 77 Pt 78 Au 79 Hg 80
7. perioda Lr 103 Rf 104 Db 105 Sg 106 Bh 107 Hs 108 Mt 109 Ds 110 Rg 111 Uub 112

Vlastnosti

Přechodné kovy vykazují vysokou pevnost v tahu, hustotu, teplotu tání a varu. Tyto i jiné vlastnosti jsou u přechodových kovů způsobeny schopností jejich d elektronů delokalizovat se v prostředí kovové mřížky. U kovových látek je kov tím pevnější, čím více elektronů je společných – sdílených mezi atomovými jádry (kovová vazba).

Typické vlastnosti přechodných kovů

Vnitřně přechodové prvky

V analogii k přechodovým prvkům je používán také výraz vnitřně přechodové prvky, kterým se označují prvky f-bloků periodické tabulky prvků. Jedná o lanthanoidy (prvky s atomovým číslem 57-71) a aktinoidy (prvky s atomovým číslem 89-103).

Související články