Osmium

Z Multimediaexpo.cz

Osmium
Osmium
Atomové číslo76
Relativní atomová hmotnost190,23(3) amu
Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d6 6s2
Elektronegativita (Pauling)2,2
Teplota tání3033 °C (3306 K)
Teplota varu5012 °C (5285 K)
Hustota22,61 g.cm-3
Hustota při teplotě tání20 g.cm-3
Registrační číslo CAS7440-04-2
Tvrdost7,0
Kovové osmium

Osmium, chemická značka Os, lat. Osmium je drahý kov modro-šedé barvy.

Obsah

Chemické vlastnosti a výskyt

Osmium bylo objeveno roku 1804. Ušlechtilý, značně tvrdý a křehký kov, elektricky i tepelně - středně dobře vodivý. Patří spolu s iridiem a platinou do tzv. triády těžkých platinových kovů. Společně s iridiem je prvkem s největší známou hustotou. V přírodě doprovází v rudách platinové kovy, hlavní naleziště jsou na Urale a v Americe. Osmium je prvkem s se značně nízkým zastoupením na Zemi i ve vesmíru. V zemské kůře je průměrný obsah osmia udáván v rozmezí 0,0015 – 0,003 mg/kg. Jeho koncentrace v mořské vodě je natolik nízká, že ji současnými analytickým postupy nelze spolehlivě odhadnout. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom osmia přibližně 50 miliard atomů vodíku. Chemicky je značně odolné a nejsnáze jej lze převést do roztoku po oxidačním alkalickém tavení s hydroxidem a peroxidem sodným. Zajímavá je také možnost oddělení osmia od ostatních platinových kovů destilací těkavého oxidu osmičelého OsO4 ze silně kyselých roztoků. Tato sloučenina je značně jedovatá a velmi nepříjemně zapáchá, což dalo osmiu i jeho jméno (řecky osme = zápach).

Osmium bývá někdy označováno jako prvek s největší hustotou neboli nejtěžší prvek (těsně před iridiem), protože podle přesných teoretických výpočtů z krystalové mřížky by dokonale čisté osmium mělo dosahovat hustoty 22,587 ± 0,009  g/cm³, zatímco iridium 22,562 ± 0,009 g/cm³.[1]

Využití

Vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem nemá ryzí kovové osmium žádné praktické využití. Používá se pouze ve slitinách s ostatními platinovými kovy např. pro výrobu velmi odolných hrotů plnicích per nebo pro některé chirurgické implantáty. V chemickém průmyslu jsou při organické syntéze poměrně řídce užívány katalyzátory na bázi osmia, obvykle však také ve směsi s dalšími platinovými kovy.

Související články

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy a refence

  1. Osmium, the Densest Metal Known (anglicky)
  • Periodická soustava a tabulka vlastností prvků [1]
  • WebElements (anglicky) [2]
  • Periodická tabulka prvků [3]Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Osmium