13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Parita kupní síly

Z Multimediaexpo.cz

Parita kupní síly (anglicky Purchasing power parity, PPP) měny XY vyjadřuje počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na vnitrostátním trhu jako za jednotku měny XY na vnitrostátním trhu měny XY.

Parity kupní síly měn nejsou sice exaktně definovanou veličinou, avšak umožňují podstatně přesnější srovnání skutečné ekonomické úrovně, struktury a výkonnosti států. Základem výpočtu parit je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích. To se zpravidla provádí metodou spotřebního koše vyjadřujícího běžné náklady domácnosti. V České republice toto porovnání provádí a obsahem spotřebního koše se zabývá Český statistický úřad.

Parita kupní síly se tedy liší od kursu měny, který určuje de facto zájem o českou korunu na mezinárodních finančních trzích a najdeme jej např. na kursovním lístku České národní banky, neboť zahrnuje i ty příjmy obyvatelstva, které nejsou přímo vyjádřeny peněžními jednotkami. Jde např. o různé dotace, regulované ceny, odlišné míry zdanění a sociální platby.

Představu o rozdílech mezi kursem měny a paritou kupní síly může dát následující tabulka hrubého domácího produktu v zemích Evropské unie v r. 2004. Zatímco Česká republika podle platného směnného kurzu dosahuje pouze 38 % průměru 25 zemí EU, v přepočtu podle parity kupní síly je to 70 %. Naproti tomu např. pro Velkou Británii je relace opačná, platí čísla 129 % a 119 %.


   HDP Eu    HDP PPP    HDP/CAP    HDP PPP/CAP
mil. Euro/rok mil. Euro/rok Euro/rok a obyv. Euro/rok a obyv.

EU (25 zemí) 10 266 471 10 266 471 22 300 22 300
Eurozóna (EMU) 7 601 226 7 449 065 24 388 23 900

Belgie 283 752 275 641 27 280 26 500
Česko 86 239 159 711 8 478 15 700
Dánsko 194 421 146 893 36 001 27 200
Estonsko 9 043 15 368 6 649 11 300
Finsko 149 725 133 715 28 665 25 600
Francie 1 648 369 1 533 581 26 549 24 700
Irsko 148 556 127 599 36 674 31 500
Itálie 1 351 328 1 361 648 23 322 23 500
Kypr 12 402 13 445 16 789 18 200
Litva 17 926 36 750 5 219 10 700
Lotyšsko 11 064 22 348 4 802 9 700
Lucembursko 25 664 22 549 56 566 49 700
Maďarsko 80 816 137 673 7 983 13 600
Malta 4 316 6 391 10 738 15 900
Německo 2 207 240 2 008 574 26 703 24 300
Nizozemsko 488 642 454 717 29 982 27 900
Polsko 195 206 399 155 5 135 10 500
Portugalsko 135 035 170 347 12 842 16 200
Rakousko 237 039 223 079 29 008 27 300
Řecko 165 281 201 621 15 002 18 300
Slovensko 33 119 62 676 6 130 11 600
Slovinsko 25 895 34 779 12 955 17 400
Španělsko 837 557 935 995 19 686 22 000
Švédsko 279 008 233 304 30 974 25 900
Velká Británie 1 715 791 1 584 083 28 812 26 600