Znečištění

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Aquaticplantbook algicide.jpg
Významným polutantem ve vodách jsou pesticidy

Znečištění znamená uvolnění environmentálních kontaminantů do přírodního prostředí. Mezi hlavní typy znečištění patří:

Reference