Těžké kovy

Z Multimediaexpo.cz

Těžké kovy jsou chemické prvky, mezi které patří zejména přechodné kovy, některé polokovy, lanthanoidy a aktinoidy. Existuje mnoho různých definic, některé vyčleňují těžké kovy podle hustoty, jiné podle protonového čísla nebo atomové hmotnosti či podle toxicity. Mezi těžké kovy lze zařadit beryllium, které je pro organismus velmi jedovaté, stejně tak jako nejtypičtější těžké kovy jako měď, kadmium, rtuť, olovo a mnohé další. Zejména olovo v olovnatém benzínu patří mezi těžké kovy, které znečišťují životní prostředí. Těžké kovy se ukládají v organismech (rostlinách i živočiších) a po jejich smrti se stávají potravou jiných živočichůčlověka, pro kterého je větší koncentrace těžkých kovů v organismu smrtelná.

Seznam některých těžkých kovů