Kolín nad Rýnem

Z Multimediaexpo.cz


Noční pohled na Kolínskou katedrálu a střed města

Kolín nad Rýnem (německy: Köln am Rhein [kéln am rajn], anglicky: Cologne) je čtvrté největší město v Německu, spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Žije v něm asi 962 500 obyvatel. Kolín je významným obchodním střediskem a komunikačním uzlem, kde se konají četné veletrhy. Původně zde byla germánská osada, kolem roku 50 př. n. l. římské město Colonia Agrippina, od 4. století sídlo biskupství. Ve středověku byl Kolín největším městem v Německu. Katedrála, jejíž stavba trvala přes 600 let patří k nejvelkolepějším stavbám v Evropě. Dosahuje výšky až 157 m. Kolínská univerzita, založená roku 1388, patří k nejstarším v Evropě.

Obsah

Historie

Historie do roku 1475

Kolín je nejstarším z velkých německých měst.
Byl založen císařovnou Agrippinou, ženou Claudia, která se narodila v legionářské osadě (castra Romana) nad Rýnem. V roce 50 dala této osadě jméno Colonia Claudia Ara Agrippinensium (podle jiných pramenů Colonia Claudia Augusta Agrippina) a povýšila ji na město. Kolem roku 89 se město stalo hlavním městem provincie, díky čemuž se stalo jedním z významnějších obchodních a výrobních center římského impéria na sever od Alp.

Ve 4. století zde vzniklo biskupství a do roku 785 arcibiskupství kolínské. Od 12. století má město ve svém názvu vedle Jeruzalému, Konstantinopole a Římu přídomek „svatý“ (sancta): „Svatá Kolonia z milosti Boží věrná dcera Římské církve“. Ve středověku se město rozvíjelo, bylo spoluzakladatelem Hanzy, vznikla zde v roce 1388 první městská univerzita v Německu. Kolín bylo tehdy největší a nejbohatší německojazyčné město. Od roku 1288, po vítězství nad biskupem, město řídil jeho obyvatelé, ale teprve v roce 1475 byla tato situace právně upravena přiznáním statusu svobodného říšského města.

Historie po roce 1475

Objev Ameriky, vznik nových obchodních cesta a z toho vyplývající změny v evropském hospodářství vedly k ekonomickému i politickému úpadku města. V roce 1560 byla přerušena stavba katedrály, V roce 1795 Kolín obsadili Francouzi, a v roce 1815 bylo město připojeno k Prusku.

Totální devastace města v dubnu 1945

Reformy provedené nejprve Francouzi a později pruskými úřady vytvořily vhodné podmínky pro rozvoj Kolína v době průmyslové revoluce. Město se stalo významným dopravním uzlem (železnice, říční plavba). Rozvíjel se průmysl (Felten & Guillaume, Stollwerck, Klöckner Humboldt Deutz AG - zakladatelem byl Nicolaus August Otto, Helios AG). V roce 1880 byla po 632 letech dokončena stavba katedrály (dosahuje výšky až 157 m). Po zbořené středověkých hradeb došlo k dynamickému územnímu rozvoji a tím k růstu počtu obyvatel. V době druhé světové války byl Kolín stejně jako další města vystaven 31 velkému spojeneckému náletu, z nichž největší byl proveden jako operace Millennium v noci z 30. na 31. května 1942. Náletu se zúčastnilo 1047 bombardérů RAF. Během druhé světové války se počet obyvatel snížil z cca 800 000 na 104 000. V současnosti v Kolíně žije 975 907 lidí (stav k 30. červnu 2005), z čehož 17,2 % (asi 175 515, stav v roce 2004) byli cizinci. Kolín je po Berlíně a před Hamburkem město s druhým největším počtem turecké menšiny v Evropě.

Muzea

Kolín má velké množství muzejí, výstavních galerií a kulturních středisek. Mezi nejnavštěvovanější patří:

  • Römisch-Germanisches Museum – bezprostředně vedle dómu: vykopávky a umění pozdní antiky v Porýní
  • Museum Ludwig – u dómu a hlavního nádraží: moderní a současné umění
  • Wallraf-Richartz-Museum – asi 200 m jižně od dómu: výtvarné umění od 13. do 20. století
  • Diecézní muzeum Kolumba – výtvarné a užité umění od pozdní antiky po současnost

Partnerská města


Panorama města
Noční panoramatický pohled na Kolín nad Rýnem, od řeky Rýn


Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kolín nad Rýnem
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Cologne