Ženevské jezero

Z Multimediaexpo.cz

Ženeva – jezero s fontánou (2015)
Maják (2015)

Ženevské jezero (francouzsky Lac Léman řidčeji Lac de Genève, německy Genfersee řidčeji Genfer See, italsky Lago di Ginevra, anglicky Lake Geneva řidčeji Lake of Geneva) je největší švýcarské a zároveň i francouzské jezero, které leží v západním Švýcarsku na hranicích s Francií. Přilehlé švýcarské kantony jsou Ženeva, Vaud a Valais. Jižní břeh jezera patří francouzskému departmentu Horní Savojsko. Je to největší jezero v Alpách a po Balatonu, druhé největší ve střední Evropě. Leží mezi Savojskými a Bernskými Alpami na jihu a východě a Jurou na severozápadě. Vzniklo jako výsledná vodní nádrž z jednoho ramene Rhonského ledovce. Má rozlohu 582 km² (z toho 343 km² ve Švýcarsku a 234 km² ve Francii). Je 72 km dlouhé a maximálně 14 km široké. Dosahuje maximální hloubky 310 m (podle jiných zdrojů až 330 m). Objem vody je 89 km³. Leží v nadmořské výšce 372 m.

Obsah

Pobřeží

mapa jezera

Na západě až ke břehům zasahují kopcovitá předhůří. Na východě jsou skalnaté hory, mezi nimiž a jezerem je jen úzká břehová terasa. Podél břehů vedou silnice a železnice. Počáteční východní malou část místní nazývají Haut Lac, Horní jezero, rozlehlou hlavní část Grand Lac, Velké jezero, západní, užší třetinu Petit Lac, Malé jezero.

Ostrovy

Na jezeře se nacházejí dva ostrovy Ile de la Harpe (2368 m2) a Ile de Peilz (40 m2).

Vodní režim

Hlavním přítokem je Rhône, jež se do jezera vlévá deltou mezi Le Bouveret a Villeneuve. Druhý nevýznamnější přítok je Dranse následovaná Venoge a Aubonne. Řeky povodí Ženevského jezera mají alpský režim. Velkou část vody získávají z tání sněhu a ledovců. Z toho důvodu je letní úroveň hladiny o jeden metr výše než v zimě. Rhône pramení ve Valiských Alpách a jezero opouští u Ženevy, kde je při odtoku regulována přehradní hrází. Její voda potřebuje průměrně 11,4 roku, aby protekla jezerem. Klima v okolí jezera je mírné, teplé.

Vlastnosti vody

Teplota povrchové vrstvy vody je v létě 19 až 24 °C a v zimě 4 až 5 °C. Jezero nezamrzá.

Fauna a flóra

Nádherný pohled na jezero a hrad Château de Chillon
Město Nyon (2015)

V jezeře žije 26 druhů ryb, z toho 6 se zde aklimatizovalo po vysazení člověkem. Význam rybářství v průběhu minulého století silně klesal, nyní se takto živí asi 160 rybářů (zejména okounovití ale i siven alpský, štika obecná, síh malý, a samozřejmě pstruh obecný). Významné je vinařství – především na svazích nad severním pobřežím, vystavených slunci a mírnému podnebí. Terasovité vinice, budované zejména v 18. a 19. století, jsou střetem zájmů obchodníků s nemovitostmi, ochránců kulturního dědictví a vinařů. Některá vína jsou známá jen znalcům, a jimi i vysoce ceněna, jiná se teprve v posledních desetiletích dostala z úpadku, způsobeném masovou produkcí 70. let (zejména spolkovými subvencemi hýčkané zemědělství ve Valais).

Využití

Doprava

Na jezeře je rozvinutá místní lodní doprava. Historicky významná nákladní lodní doprava je dnes už zanedbatelná, naproti tomu osobní oživne vždy v létě, kdy na linkách jezdí i kolesové parníky. V Ženevě u nábřeží jsou zakotveny dřívější nákladní „koráby“.

Osídlení pobřeží

Hospodářsky nejvýznamnější je turistika, jak letní tak zimní, dále rezidence zámožných a slavných, soukromé školyinternáty, a soukromé bankovnictví.

Historie

Jméno „Léman“ pochází z dřívějšího latinského jména kraje „Lemanus“ nebo též „Lemannus“. Na počátku 19. století se též kanton Vaud jmenoval Léman. Za Římanů se jezero nazývalo Lacus lemanus, což bylo zase přejato z keltského lem („velká voda“).

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Ženevské jezero
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Ženevské jezero
Švýcarsko  Švýcarská jezera

ÄgeriseeBaldeggersee • Bielské jezero • Bodamské jezero • Brienzské jezero • Curyšské jezero • Greifensee • Hallwilersee • Lac de JouxLac Brenet • Lago Maggiore • Luganské jezero • Lago di Poschiavo • Lauerzersee • Lucernské jezero • Lungerersee • Murtensee / Lac de Morat • Neuchâtelské jezero • Oeschinensee • PfäffikerseeSarnersee • Sempachersee • Silsersee / Lej da Seg • Silvaplanersee / Lej da Silvaplauna • Thunské jezeroWalensee • Zugské jezero • Ženevské jezero

Zde jsou jen přírodní jezera s plochou přes 1 km2 (bez švýcarských přehrad).