Aglomerace

Z Multimediaexpo.cz

Tokio má jednu z největších aglomerací na světě.
Soubor:Aglomerace.PNG
Srovnání počtu obyvatel aglomerací největších českých měst podle webové stránky makroekonomika.wz.cz[1]

Městská aglomerace je buď seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím (předměstí, satelitní města), nebo několik srovnatelně velkých měst srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu - konurbace (souměstí). Většinou se vyznačuje společnou hromadnou dopravou (Liberec - Jablonec nad Nisou), provázaností ekonomiky a zástavbou, společnou administrativou (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) nebo velmi blízkou polohou (Třebová - Ústí). Časté jsou aglomerace důlních měst hlavně ve střední Evropě (Katovice, Ostrava) nebo hustě koncentrovaných měst v průmyslových centrech západní Evropy (Porýní, Londýn, Liverpool) nebo Spojených států (New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Boston, San Francisco, Detroit) - viz Metropolitní oblasti v USA.

Obsah

Aglomerace v České republice

Závazné vymezení jakýchkoli českých aglomerací doposud nikdo nestanovil, např. ani Český statistický úřad se této oblasti prakticky nevěnuje. Český právní řád tak zatím učinil jen pro vymezené oblasti působnosti veřejné správy, a to ve dvou případech:

  1. Prvním je vymezení aglomerací a tzv. zón Ministerstvem životního prostředí ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 11/2005, když zmocnění k tomu je dáno § 7 a § 43 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Byly tak stanoveny tři: aglomerace Hlavní město Praha, aglomerace Brno a aglomerace Moravskoslezský kraj. Zbytek státu byl rozdělen do zón, které odpovídají samosprávným krajům (Jihomoravský kraj bez města Brna). Tyto aglomerace jsou definovány jako sídelní seskupení, na nichž žije nejméně 350 tisíc obyvatel, avšak jejich vymezení je dáno jen pro účely sledování a řízení kvality ovzduší a především neodpovídají klasické definici aglomerace - aglomerace Praha a Brno jsou vymezeny jen v hranicích vlastního města, aglomerace Moravskoslezský kraj zase zasahuje celé území tohoto kraje.
  2. Druhým případem je vymezení aglomerací za účelem hodnocení a snižování hluku, které již přesněji odpovídá obecnému pojetí aglomerace, neboť jsou definovány jako urbanizované území městského charakteru s více než 100 tisíci bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami. Samotné aglomerace jsou určeny a vymezeny přílohou vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 561/2006 Sb., na základě zmocnění daného § 81a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tato vyhláška je rozděluje do dvou skupin: jednou jsou aglomerace Prahy, Ostravy a Brna, které obývá více než 250 tisíc obyvatel, druhou pak aglomerace se 100 až 250 tisíci obyvateli: Ústí nad Labem-Teplice (cca 190 tisíc obyvatel), Plzeň (cca 190 tisíc obyvatel), Liberec (cca 180 tisíc obyvatel) a Olomouc (cca 110 tisíc obyvatel).[2]

Pražská aglomerace

Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Hlavní město Praha, Bořanovice, Černošice, Čestlice, Dobřejovice, Dolní Břežany, Drahelčice, Horoměřice, Hostivice, Hovorčovice, Husinec, Chrášťany, Chýně, Jeneč, Jesenice, Jinočany, Jirny, Klecany, Kněževes, Květnice, Líbeznice, Měšice, Modletice, Nučice, Nupaky, Ořech, Průhonice, Psáry, Roztoky, Rudná, Říčany, Sibřina, Šestajovice, Tuchoměřice, Únětice, Úvaly, Vestec, Zbuzany, Zdiby a Zlatníky-Hodkovice. Takto vymezená aglomerace má rozlohu 772,3 km² a 1.390.729 obyvatel k 1.10.2010. Samotné Hlavní město Praha pak má rozlohu 496 km² (64 % celé aglomerace) a 1.287.010 obyvatel (93 % celé aglomerace) k 1.10.2010.[2]

Ostravská aglomerace

Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Ostrava, Bohumín, Doubrava, Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald a Rychvald. Takto vymezená aglomerace má rozlohu 248,1 km² a 527.495 obyvatel k 1.10.2010. Samotné město Ostrava pak má rozlohu 214,23 km² (86 % celé aglomerace) a 311.657 obyvatel (59 % celé aglomerace) k 1.10.2010.[2]

Brněnská aglomerace

Vyhláška č. 561/2006 Sb. do ní zahrnuje tyto města a obce: Brno, Adamov, Bílovice nad Svitavou, Kuřim, Lelekovice,Česká, Modřice, Ostopovice, Podolí, Popůvky, Rozdrojovice, Řícmanice, Šlapanice a Troubsko. Takto vymezená aglomerace má rozlohu 328,1 km² a 445.420 obyvatel k 1.10.2010. Samotné město Brno pak má rozlohu 230,22 km² (70 % celé aglomerace) a 404.177 obyvatel (91 % celé aglomerace) k 1.10.2010.[2]

Související články

Reference

  1. http://makroekonomika.wz.cz/aglomerace.htm
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Počet obyvatel podle MV ČR

Externí odkazy